Ny vd till Svenska Träskyddsföreningen sökes

Svenska Träskyddsföreningen är branschföreningen för de företag som vidareförädlar sågade trävaror, stolpar och slipers för användning utomhus i krävande situationer. Föreningen jobbar med intressebevakning gentemot svenska myndigheter och EU, marknadskommunikation och finansiering av FoU-insatser.

Föreningen söker en ny vd att tillträda under våren 2019 med placering vid föreningens kansli i centrala Stockholm.

Läs hela annonsen här

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.