Byggmaterialhandeln fortsätter att visa tillväxt

Efter en negativ utveckling för byggmaterialhandeln under april månad vände försäljningen till positiv igen i maj och så har det alltså fortsatt i juni. Försäljningen ökade med 3,2 procent avseende jämförbara enheter (jämfört med juni  2016). Juni i år innehöll lika många vardagar som juni i fjol, vilket visar på en god utveckling. Den ackumulerade försäljningsutvecklingen för jämförbara enheter under perioden januari till juni 2017 landade på 4,6 procent.

Till pressmeddelandet

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.