Kylan och påsken ställde till det i april

Bygg- och järnindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 5,4 procent i april.
Efter en mycket stark inledning av året backade försäljningen i Byggmaterialhandeln under april.

Läs mer

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.