Ökad försäljning för byggmaterialhandeln i oktober

Bygg- och järnindex  visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 8,5 procent i oktober.

Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade i oktober för tredje månaden i rad. Ökningen uppgick till 8,5 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. Oktober 2018 innehöll en vardag mer än oktober 2017, vilket innebär att en kalendereffekt har påverkat utfallet positivt. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till oktober landade därmed på 3,1 procent.

Månatlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser – november 2017 till oktober 2018

Årlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser – År 2010 till 2018 (hittills i år)

Kommentar från Byggmaterialhandlarna

– Oktober är en viktig månad försäljningsmässigt för byggmaterialhandeln då byggprojekten och hushållens renoveringsprojekt går på högvarv. Att tillväxten landade på 8,5 procent under månaden är därför glädjande. Speciellt med tanke på att vi jämför oss med en stark oktobermånad förra året då försäljningen ökade med drygt 7 procent, säger Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna.

– Förutom kalendereffekten med en extra vardag, vilket är positivt för branschen, bidrog både byggprojekt och hushållen till den fina utvecklingen under månaden. Trots att många framtida projekt lagts på is på grund av osäkerhet på bostadsmarknaden så finns det en viss inbromsningssträcka innan det stannar av. De projekt som är långt gångna i planeringen fortsätter alltså att hålla byggtakten uppe, vilket gynnar byggmaterialhandeln. Dessutom fick ROT-projekten ett uppsving under månaden, vilket också är positivt för branschen, fortsätter Monica.

– En annan förklaring till utvecklingen är att inköpspriserna för branschens aktörer stigit under det senaste året, vilket påverkar konsumentpriserna. Bland annat har priserna på träprodukter, som är en viktig produktkategori, ökat kraftigt. Rensat för prisökningar är alltså utvecklingen i volym lägre än de 3,1 procent som byggmaterialhandeln ökat med hittills i år, avslutar Monica Björk.

Ta del av pressmeddelandet i sin helhet (pdf)

För ytterligare kommentarer kontakta:

Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:

Josef Gäreskog, konsult på HUI Research
Telefon: 070-350 6228
E-post: josef.gareskog@hui.se

Nästa publiceringstillfälle:
Försäljningsuppgifter avseende november 2018 beräknas bli publicerade den 20 december klockan 08:00.

Fakta om Bygg- och järnindex
HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 22-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Fredells, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 43,6 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.