Stabil tillväxt i byggmaterialhandeln

Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade under januari 2016. Därmed inledde branschen året med att behålla den positiva tillväxttrenden från 2015. Mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade försäljningen med 4,6 procent. Januariförsäljningen växte därmed för tredje året i följd. Sett till helåret är dock januari den månad som innehar minst försäljning.

Läs vårt pressmeddelande nedan.

Bygg_och_Järnindex_PRM_160225

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.