Stark avslutning på året för byggmaterialhandeln

Bygg- och järnindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med hela 17,9 procent i december. För helåret 2015 landade branschens försäljningstillväxt därmed på starka 12,3 procent.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.