Stark uppryckning för Byggmaterialhandeln i oktober

Bygg & Järnindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och löpande priser, ökade med 7,3% i oktober

Läs pressmeddelandet

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.