Svag tillväxt för byggmaterialhandeln i juni

Bygg- och järnindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 0,7 procent i juni.

Tillväxten mattades av för byggmaterialhandeln och juni månad landade på 0,7 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till juni landade på 2,9 procent.

Kommentar från Byggmaterialhandlarna

– Juni uppvisade en lägre tillväxttakt än i maj, vilket inte är särskilt förvånande med tanke på den tidiga sommarvärmen. Under maj var det flera grader varmare än normalt i hela landet, vilket tidigarelade många projekt, säger Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna.

– Även om junis försäljningssiffror påverkades negativt av att juni i år hade färre arbetsdagar än juni 2017 är det glädjande att branschen uppvisar en positiv tillväxt. Juni är en av årets viktigaste månader och räknat i kronor var juni månad den näst bästa månaden under det senaste året, avslutar Monica Björk. 

Månatlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser
– juni 2017 till juni 2018

Årlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser
– År 2010 till 2018 (hittills i år)

 Ta del av pressmeddelandet i sin helhet (pdf)

För ytterligare kommentarer kontakta:
Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:

Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research
Telefon: 070-51 07 737
E-post: andreas.svensson@hui.se

Nästa publiceringstillfälle:
Försäljningsuppgifter avseende juli 2018 beräknas bli publicerade den 22 augusti klockan 08:00.

 

Fakta om Bygg- och järnindex:
HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 22-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Fredells, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 43,6 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

 

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.