Category Archive: Bygg- och järnindex

 1. Ökad försäljning för byggmaterialhandeln i november

  Kommentarer inaktiverade för Ökad försäljning för byggmaterialhandeln i november

  Bygg- och järnindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 3,6 procent i november.

  Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade i november för fjärde månaden i rad. Ökningen uppgick till 3,6 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. November 2018 innehöll lika många vardagar som november 2017, vilket innebär att ingen kalendereffekt har påverkat utfallet. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till november landade på 3,1 procent.

  Från och med januari 2019 utvecklas Bygg- och järnindex till en prenumerationstjänst och får det nya namnet Byggmaterialindex. Det innebär en möjlighet att ta del av fördjupad statistik på regionnivå samt detaljerad undergruppsstatistik enligt branschens varugruppsindelning BK04.

  Månatlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser – december 2017 till november 2018. Klicka på bilden för att förstora den.

  Årlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser – År 2010 till 2018 (hittills i år). Klicka på bilden för att förstora den.

  Kommentar från Byggmaterialhandlarna

  – I november bidrog både proffsmarknaden och konsumentmarknaden till den positiva utvecklingen. ROT-projekten ökade under månaden både i värde och i antal, vilket bidrar positivt till byggmaterialhandeln. Många konsumenter vill sannolikt få sina projekt färdiga innan jul samtidigt som man passar på innan utrymmet i plånboken blir mindre om Ingves med kollegor höjer räntan under nästa år. Samtidigt bidrar befintliga byggprojekt också till det positiva utfallet, säger Monica Björk, VD för Byggmaterialhandlarna.

  – Byggmaterialhandeln kommer att möta tuffare förhållanden under de närmaste åren när konjunkturen mattas av. För företag med koppling till byggmaterialhandeln blir därför analys och statistik ännu viktigare. Från och med årsskiftet erbjuder därför Byggmaterialhandlarna tillsammans med HUI Research ny statistik där vi verkligen går på djupet gällande hur branschen utvecklas.

  – Detta ör nödvändigt för att förstå vilka faktorer som driver på utvecklingen. Med den nya statistiken kommer information om marknadstrenderna på regionnivå samt detaljerad undergruppsstatistik att finnas tillgänglig för prenumeranterna.

  – I samband med förändringen byter ”Bygg- och järnindex” namn till ”Byggmaterialindex” som bättre återspeglar statistikens innehåll, avslutar Monica.

  Ta del av pressmeddelandet (pdf)

   

  Från och med januari 2018 blir Bygg- och järnindex Byggmaterialindex. Försäljningsuppgifter avseende fjärde kvartalet 2018 beräknas bli publicerade den 23 januari klockan 08:00.

   

  Fakta om Bygg- och järnindex:

  HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 22-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Fredells, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 43,6 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

 2. Ökad försäljning för byggmaterialhandeln i oktober

  Kommentarer inaktiverade för Ökad försäljning för byggmaterialhandeln i oktober

  Bygg- och järnindex  visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 8,5 procent i oktober.

  Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade i oktober för tredje månaden i rad. Ökningen uppgick till 8,5 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. Oktober 2018 innehöll en vardag mer än oktober 2017, vilket innebär att en kalendereffekt har påverkat utfallet positivt. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till oktober landade därmed på 3,1 procent.

  Månatlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser – november 2017 till oktober 2018

  Årlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser – År 2010 till 2018 (hittills i år)

  Kommentar från Byggmaterialhandlarna

  – Oktober är en viktig månad försäljningsmässigt för byggmaterialhandeln då byggprojekten och hushållens renoveringsprojekt går på högvarv. Att tillväxten landade på 8,5 procent under månaden är därför glädjande. Speciellt med tanke på att vi jämför oss med en stark oktobermånad förra året då försäljningen ökade med drygt 7 procent, säger Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna.

  – Förutom kalendereffekten med en extra vardag, vilket är positivt för branschen, bidrog både byggprojekt och hushållen till den fina utvecklingen under månaden. Trots att många framtida projekt lagts på is på grund av osäkerhet på bostadsmarknaden så finns det en viss inbromsningssträcka innan det stannar av. De projekt som är långt gångna i planeringen fortsätter alltså att hålla byggtakten uppe, vilket gynnar byggmaterialhandeln. Dessutom fick ROT-projekten ett uppsving under månaden, vilket också är positivt för branschen, fortsätter Monica.

  – En annan förklaring till utvecklingen är att inköpspriserna för branschens aktörer stigit under det senaste året, vilket påverkar konsumentpriserna. Bland annat har priserna på träprodukter, som är en viktig produktkategori, ökat kraftigt. Rensat för prisökningar är alltså utvecklingen i volym lägre än de 3,1 procent som byggmaterialhandeln ökat med hittills i år, avslutar Monica Björk.

  Ta del av pressmeddelandet i sin helhet (pdf)

  För ytterligare kommentarer kontakta:

  Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna
  Telefon: 08-762 76 57
  E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

  För statistikfrågor kontakta:

  Josef Gäreskog, konsult på HUI Research
  Telefon: 070-350 6228
  E-post: josef.gareskog@hui.se

  Nästa publiceringstillfälle:
  Försäljningsuppgifter avseende november 2018 beräknas bli publicerade den 20 december klockan 08:00.

  Fakta om Bygg- och järnindex
  HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 22-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Fredells, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 43,6 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

 3. Ökad försäljning för byggmaterialhandeln i september

  Kommentarer inaktiverade för Ökad försäljning för byggmaterialhandeln i september

  Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 0,7 procent i september.

  Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade i september för andra månaden i rad. Ökningen uppgick till 0,7 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. September 2018 innehöll en vardag mindre än september 2017, vilket innebär att en kalendereffekt har påverkat utfallet negativt. Tillväxten för det tredje kvartalet uppgick till 1,4 procent. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till september landade därmed på 2,4 procent.

  Kommentar från Byggmaterialhandlarna

  – Byggmaterialhandelns höstförsäljning inleddes försiktigt med en tillväxt om 0,7 procent. Men vi får inte glömma att vi jämför oss med höga tillväxtsiffror från tidigare år, så försäljningsvolymen räknat i kronor är hög även i år, säger Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna.

  – Under perioden 2014 till 2016 bidrog flera faktorer till att byggmaterialhandeln växte kraftigt. Gynnsamma förhållanden för hushållen gjorde att många passade på att investera i sitt boende eller sommarhus genom att bygga om eller renovera. Samtidigt hade bostadsmarknaden ökat kraftigt under en längre tid, vilket gjorde investeringar i hemmet till en bra affär. Dessutom kulminerade användandet av ROT-avdraget 2015 innan det sänktes 2016, vilket gav en skjuts till byggmaterialhandeln, fortsätter Monica.

  – Flera av dessa positiva faktorer har nu börjat, eller väntas börja, avta. Bostadsmarknaden haltar och efterfrågan på ROT-tjänster är ljummen. Dessutom väntar vi på en räntehöjning vars effekter är svåröverskådliga, avslutar Monica.

   

   

  För ytterligare kommentarer kontakta:

  Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna
  Telefon: 08-762 76 57
  E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

  För statistikfrågor kontakta:

  Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research
  Telefon: 070-51 07 737
  E-post: andreas.svensson@hui.se

   

  Nästa publiceringstillfälle:

  Försäljningsuppgifter avseende oktober 2018 beräknas bli publicerade den 22 november klockan 08:00.

   

  Fakta om Bygg- och järnindex:

  HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 22-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Fredells, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 43,6 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

 4. Ökad försäljning för byggmaterialhandeln i augusti

  Kommentarer inaktiverade för Ökad försäljning för byggmaterialhandeln i augusti

  Bygg- och järnindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 3,7 procent i augusti.

  Efter ett tapp under juli månad ökade försäljningen i byggmaterialhandeln igen under augusti månad. Ökningen uppgick till 3,7 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. Augusti 2018 innehöll lika många vardagar som augusti 2017, vilket innebär att ingen kalendereffekt har påverkat utfallet. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till augusti landade därmed på 2,6 procent.

  Kommentar från Byggmaterialhandlarna

  – I och med augusti månads slut sätter vi också punkt för sommarperioden juni till augusti. Juni växte med 0,7 procent medan juli backade svagt med 0,5 procent. Augusti blev sommarens starkaste månad med en ökning om 3,7 procent. Totalt landade tillväxten för sommarmånaderna på 1,8 procent, säger Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna.

  – Trots rekordvärme som gjorde att konsumenterna hellre var lediga än renoverade eller målade om sin sommarstuga, lägenhet eller sitt hus så lyckas byggmaterialhandeln växa, vilket är glädjande. Vi skall dessutom komma ihåg att vi möter starka jämförelsetal från sommarperioden 2017 då byggmaterialhandeln växte med nästan 5 procent, avslutar Monica.

  Månatlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser

  – augusti 2017 till augusti 2018

   

  Årlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser

  – År 2010 till 2018 (hittills i år)

  Ta del av hela pressmeddelandet här (pdf)

  För ytterligare kommentarer kontakta:

  Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna
  Telefon: 08-762 76 57
  E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

  För statistikfrågor kontakta:

  Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research
  Telefon: 070-51 07 737
  E-post: andreas.svensson@hui.se

   

  Nästa publiceringstillfälle:

  Försäljningsuppgifter avseende september 2018 beräknas bli publicerade den 23 oktober klockan 08:00.

   

  Fakta om Bygg- och järnindex:

  HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 22-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Fredells, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 43,6 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

 5. Minskad försäljning för byggmaterialhandeln i juli

  Kommentarer inaktiverade för Minskad försäljning för byggmaterialhandeln i juli

  Bygg- och järnindex  visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 0,5 procent i juli.

  Försäljningsökningen för byggmaterialhandeln under tre månader i rad följdes i juli av en minskning och utvecklingen landade på -0,5 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till juli landade därmed på 2,5 procent.

  Kommentar från Byggmaterialhandlarna


  – Att tillväxten i byggmaterialhandeln fortsatte att tappa fart och minskade i juli är inte särskilt förvånande av flera skäl, dels mötte månaden starka jämförelsetal från juli förra året då försäljningen ökade med 6,6 procent, dels påverkade värmen försäljningen negativt. Semesterperioden ger vanligtvis hushållen chans att renovera och måla om sommarstugan, villan eller lägenheten, men det varma vädret gjorde att många valde bort sina projekt för att vara lediga istället, säger Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna.

  – Den sammanlagda utvecklingen för juni och juli ligger runt nollstrecket och med starka jämförelsetal från förra året även i augusti återstår det att se om månaden lyckas dra upp den totala utvecklingen för sommarmånaderna, avslutar Monica Björk.

  Klicka på tabellerna för att förstora dem.

  Månatlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser
  – juli 2017 till juli 2018

    

  Årlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser
  – År 2010 till 2018 (hittills i år)

  Ta del av hela pressmeddelandet (pdf)

  För ytterligare kommentarer kontakta:
  Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna
  Telefon: 08-762 76 57
  E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

  För statistikfrågor kontakta:

  Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research
  Telefon: 070-51 07 737
  E-post: andreas.svensson@hui.se

   

  Nästa publiceringstillfälle:

  Försäljningsuppgifter avseende augusti 2018 beräknas bli publicerade den 25 september klockan 08:00.

   

  Fakta om Bygg- och järnindex:

  HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 22-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Fredells, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 43,6 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

 6. Svag tillväxt för byggmaterialhandeln i juni

  Kommentarer inaktiverade för Svag tillväxt för byggmaterialhandeln i juni

  Bygg- och järnindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 0,7 procent i juni.

  Tillväxten mattades av för byggmaterialhandeln och juni månad landade på 0,7 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till juni landade på 2,9 procent.

  Kommentar från Byggmaterialhandlarna

  – Juni uppvisade en lägre tillväxttakt än i maj, vilket inte är särskilt förvånande med tanke på den tidiga sommarvärmen. Under maj var det flera grader varmare än normalt i hela landet, vilket tidigarelade många projekt, säger Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna.

  – Även om junis försäljningssiffror påverkades negativt av att juni i år hade färre arbetsdagar än juni 2017 är det glädjande att branschen uppvisar en positiv tillväxt. Juni är en av årets viktigaste månader och räknat i kronor var juni månad den näst bästa månaden under det senaste året, avslutar Monica Björk. 

  Månatlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser
  – juni 2017 till juni 2018

  Årlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser
  – År 2010 till 2018 (hittills i år)

   Ta del av pressmeddelandet i sin helhet (pdf)

  För ytterligare kommentarer kontakta:
  Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna
  Telefon: 08-762 76 57
  E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

  För statistikfrågor kontakta:

  Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research
  Telefon: 070-51 07 737
  E-post: andreas.svensson@hui.se

  Nästa publiceringstillfälle:
  Försäljningsuppgifter avseende juli 2018 beräknas bli publicerade den 22 augusti klockan 08:00.

   

  Fakta om Bygg- och järnindex:
  HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 22-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Fredells, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 43,6 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

   

   

 7. Fortsatt tillväxt för byggmaterialhandeln i maj

  Kommentarer inaktiverade för Fortsatt tillväxt för byggmaterialhandeln i maj

  Bygg- och järnindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 6,4 procent i maj.

  Den positiva tillväxten för byggmaterialhandeln fortsätter och maj månad landade på 6,4 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till maj landade på 3,5 procent.

  Kommentar från Byggmaterialhandlarna

  – Maj blev en bra månad för byggmaterialhandeln. Något lägre tillväxttakt än i april, men då ska man komma ihåg att april i år hade fler arbetsdagar än april ifjol, vilket lyfte försäljningen. Någon sådan effekt hade vi inte i maj, säger Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna.

  – Eftersom våren blev försenad och egentligen började först i mitten av april samtidigt som sommarvärmen infann sig rekordsnabbt i maj månad fick månaden en större del av både vårförsäljningen och sommarförsäljningen, vilket gav en extra skjuts till byggmaterialhandeln, fortsätter Monica Björk.

  – Det är i maj utesäsongen börjar på allvar och försäljningen av uteprodukter drar igång. Maj är byggmaterialhandelns viktigaste och största försäljningsmånad då mer än tio procentenheter av årets försäljning sker, avslutar Monica Björk.

  Månatlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser – maj 2017 till maj 2018

  Årlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser – År 2010 till 2018 (hittills i år)

  Klicka på tabellerna för att förstora dem.

  Ta del av hela pressmeddelandet

  För ytterligare kommentarer kontakta:

  Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna
  Telefon: 08-762 76 57
  E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

  För statistikfrågor kontakta:

  Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research
  Telefon: 070-51 07 737
  E-post: andreas.svensson@hui.se

  Nästa publiceringstillfälle: Försäljningsuppgifter avseende juni 2018 beräknas bli publicerade den 24 juli klockan 08:00.

   

  Fakta om Bygg- och järnindex:

  HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 22-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Fredells, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 43,6 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

 8. Ökad försäljning för byggmaterialhandeln i april

  Kommentarer inaktiverade för Ökad försäljning för byggmaterialhandeln i april

  Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 7,9 procent i april.

  I april blev tillväxten i byggmaterialhandeln återigen positiv efter mars månads negativa utveckling. Branschens försäljning ökade med 7,9 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. April i år innehöll två försäljningsdagar fler än april i fjol, vilket betyder att en kalendereffekt har påverkat utfallet positivt. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till april landade på 2,4 procent.

  Klicka på bilderna för att se större bild.

  Kommentar från Byggmaterialhandlarna

  – Efter tappet i mars vände det i april och byggmaterialhandeln växte igen. Det beror till stor del på svaga jämförelsetal från april förra året och på att arbetsdagarna var fler i april i år på grund av den tidiga påsken. Analyseras mars och april tillsammans undkommer man påskeffekten och då uppvisar branschen tecken på mättnad med en försäljning som minskade med 0,9 procent, säger Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna.

  – Osäkerheten på bostadsmarknaden och införandet av det nya amorteringskravet påverkar också byggmaterialhandeln då det leder till en lägre omsättning på bostadsmarknaden. När konsumenter flyttar tenderar de att vilja bygga om och göra i ordning bostaden, vilket under många år har gynnat byggmaterialhandeln i och med att bostadspriserna ökat och omsättningen varit hög. En trögare marknad får därför en negativ effekt på försäljningen av byggmaterial, avslutar Monica Björk.

   

  För ytterligare kommentarer kontakta:

  Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna

  Telefon: 08-762 76 57

  E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

  För statistikfrågor kontakta:

  Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research

  Telefon: 070-51 07 737
  E-post: andreas.svensson@hui.se

   

  Nästa publiceringstillfälle:

  Försäljningsuppgifter avseende maj 2018 beräknas bli publicerade den 21 juni klockan 08:00.

   

  Fakta om Bygg- och järnindex:

  HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 22-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Fredells, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 43,6 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

   

   

 9. Minskad försäljning för byggmaterialhandeln i mars

  Kommentarer inaktiverade för Minskad försäljning för byggmaterialhandeln i mars

  Pressmeddelande 2018-04-24

  Bygg- och järnindex  visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 9,8 procent i mars.

  Efter två månader med tillväxt för byggmaterialhandeln backade försäljningen i mars. Branschens försäljning minskade med 9,8 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. Mars i år innehöll två försäljningsdagar färre än mars i fjol, vilket betyder att en kalendereffekt har påverkat utfallet negativt. Den sammanlagda försäljningstillväxten för det första kvartalet landade på 0,2 procent.

  (Tryck på tabellerna för att göra dem större)

  Kommentar från Byggmaterialhandlarna

  – Påsken gjorde att många byggprojekt stod stilla på grund av att många var lediga, säger Monica Björk VD på Byggmaterialhandlarna. Samtidigt innebär ledigheten runt påsken tid för hemmafixare att renovera och bygga om i hemmet. Detta lyckades dock inte kompensera för tappet mot proffsmarknaden, fortsätter Monica.

  – Att det dessutom var kallare i mars i år än i mars i fjol hämmade också försäljningen då en del byggprojekt helt enkelt försenades, avslutar Monica Björk.

  Ta del av pressmeddelandet

  För ytterligare kommentarer kontakta:

  Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna
  Telefon: 08-762 76 57
  E-post: monica.bjork@byggmaterialhandlarna.se

  För statistikfrågor kontakta:

  Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research
  Telefon: 070-51 07 737
  E-post: andreas.svensson@hui.se

  Nästa publiceringstillfälle:

  Försäljningsuppgifter avseende april 2018 beräknas bli publicerade den 22 maj klockan 08:00.

  Fakta om Bygg- och järnindex:

  HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 22-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 43,6 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

 10. Tillväxt i byggmaterialhandeln trots snöoväder och kyla

  Kommentarer inaktiverade för Tillväxt i byggmaterialhandeln trots snöoväder och kyla

  Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2,7 procent i februari.

  Efter en stark start på året för byggmaterialhandeln saktade försäljningstillväxten in i februari. Branschens försäljning ökade med 2,7 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. Februari i år innehöll lika många försäljningsdagar som februari i fjol, vilket betyder att ingen kalendereffekt har påverkat utfallet. Den sammanlagda försäljningstillväxten för årets två första månader landade på 6,9 procent.

  Kommentar från Byggmaterialhandlarna

  – Det var starkt av byggmaterialhandeln att växa under februari då stora delar av Sverige förvandlades till ett ordentligt vinterlandskap, säger Monica Björk, VD för Byggmaterialhandlarna.

   

  – Tillväxten för årets två första månader landade på 6,9 procent, vilket är en bra start på året. Nu riktar vi in oss på vårsäsongen som är årets riktiga startskott för byggmaterialhandeln, fortsätter Monica Björk.

   

  Tryck på tabellerna för att göra dem större.

  För ytterligare kommentarer kontakta:

  Monica Björk, VD på Byggmaterialhandlarna

  Telefon: 08-762 76 57

  E-post: mailto:monica@byggmaterialhandlarna.se

  För statistikfrågor kontakta:

  Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research

  Telefon: 070-51 07 737
  E-post: andreas.svensson@hui.se

   

  Nästa publiceringstillfälle:

  Försäljningsuppgifter avseende mars 2018 beräknas bli publicerade den 24 april klockan 08:00.

   

  Fakta om Bygg- och järnindex:

  HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 22-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 43,6 miljarder kronor årligen (inklusive moms).