Category Archive: Nytt från Byggmaterialhandlarna

 1. XL BYGG Gävle är vinnare av månadens bild i juni 2019

  Kommentarer inaktiverade för XL BYGG Gävle är vinnare av månadens bild i juni 2019

  Vi gratulerar XL BYGG Gävle som utsetts till vinnare av månadens bild i juli 2019.

  Genom #stoltbyggmaterialhandlare  sprider vi kunskap om vår bransch. Varje månad utser Byggmaterialhandlarnas Attraktivitetsråd en vinnare som vi tycker är extra bra på att spegla vår bransch. Månadens bild publiceras också i vår branschtidning JBF och vi delar den även i våra sociala medier. Fortsätt gärna att dela vidare.

 2. Byggmaterialhandlarna träffar bostadsminister Per Bolund

  Kommentarer inaktiverade för Byggmaterialhandlarna träffar bostadsminister Per Bolund

  Idag träffade Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna bostadsminister och språkröret för Miljöpartiet de Gröna Per Bolund för en intervju om hans och regeringens syn på bostadsbyggandet och bostadsmarknaden. Du kan ta del av intervjun i sin helhet i vår  nya tidning ByggMaterial som kommer i september.

 3. XL BYGG Nossebro är vinnare av månadens bild i april 2019

  Kommentarer inaktiverade för XL BYGG Nossebro är vinnare av månadens bild i april 2019

  Vi gratulerar XL BYGG Nossebro som utsetts till vinnare av månadens bild i april2019.

  Genom #stoltbyggmaterialhandlare  sprider vi kunskap om vår bransch. Varje månad utser Byggmaterialhandlarnas Attraktivitetsråd en vinnare som vi tycker är extra bra på att spegla vår bransch. Månadens bild publiceras också i vår branschtidning JBF och vi delar den även i våra sociala medier. Fortsätt gärna att dela vidare.

 4. Anmäl dig till Byggmaterialdagarna den 26-27 september 2019

  Kommentarer inaktiverade för Anmäl dig till Byggmaterialdagarna den 26-27 september 2019

  En av de viktigaste mötesplatserna för våra medlemmar är Byggmaterialdagarna som arrangeras en gång per år. Här samlar vi, förutom våra medlemmar, inspirerande och insiktsfulla talare samt makthavare som har inverkan på vår verksamhet. Detta är den årliga branschsammankomsten du inte har råd att utebli från.

  I år kommer vi att behandla tre huvudfrågor, hållbarhet, attraktivitet och digitalisering. Det kommer vi göra utifrån ett branschnära- och omvärldsperspektiv tillsammans med en rad intressanta föreläsare.
  Två av årets talare är

  Catharina Elmsäter-Svärd –

  Så rustar vi Sverige för 11 miljoner människor
  Catharina Elmsäter-Svärd är vd för Sveriges Byggindustrier sedan 2017. Innan dess har hon bland annat varit infrastrukturminister samt finanslandstingsråd i Stockholm.

  Catharina kommer att prata om vilken central roll Sveriges Byggindustriers medlemsföretag har för att rusta Sverige för 11 miljoner invånare och hur viktigt det är att branschen även framöver är attraktiv, sund och säker.

   


  Sandra ”ByggSandra” Mobaraki –

  Hur använder vi sociala medier och digitalisering för att påverka och förändra?
  Sandra Mobaraki har en 6 årig bakgrund från detaljhandeln inom bygg med fokus på byggprojekt. På 8 månader har hon lyckats etablera ett varumärke på sociala medier vid namn av Byggsandra. Syftet är tydligt då hon vill förändra synen av byggbranschen med målet att inspirera fler kvinnor till byggsektorn. Genom att använda sig av sociala medier, ett digitalt språk som branschen inte är van vid så utmanar hon normerna. Även detta kommer hon göra på plats under föreläsningen. Vad innebär det i praktiken, att vi ska digitalisera en organisation? Varför är vi inte en attraktiv bransch för kvinnor? Och hur går man från tanke till handling, för att på riktigt göra en skillnad? Allt detta och lite till kommer Byggsandra att beröra. Det kommer vara utmanande och normbrytande.

   

  Byggmaterialdagarna 2019 genomförs 26 – 27 september på Frösundavik i Solna.
  Läs mer Byggmaterialdagarna här

  Anmäl dig här

   

 5. PoG Woody är vinnare av mars månads bild

  Kommentarer inaktiverade för PoG Woody är vinnare av mars månads bild

  Vi gratulerar PoG Woody som utsetts till vinnare av månadens bild i mars 2019.

  Genom #stoltbyggmaterialhandlare  sprider vi kunskap om vår bransch. Varje månad utser Byggmaterialhandlarnas Attraktivitetsråd en vinnare som vi tycker är extra bra på att spegla vår bransch. Månadens bild publiceras också i vår branschtidning JBF och vi delar den även i våra sociala medier. Fortsätt gärna att dela vidare.

 6. Byggmaterialindex för februari är släppt

  Kommentarer inaktiverade för Byggmaterialindex för februari är släppt

  Byggmaterialindex från Byggmaterialhandlarna visar att branschens försäljning växte stabilt under februari 2019.  Den region som växte starkast, mätt på jämförbara butiksenheter, och därmed bidrog mest till utvecklingen var västra Sverige. Svagast utveckling hade regionerna Mellansverige och södra Sverige.

  Historiskt har västra Sverige växt starkast

  Västra Sverige är den region som sedan år 2010 uppvisat starkast tillväxt. Fram till 2015 växte många regioner i takt med västra Sverige men efter det har skillnaderna ökat och västra Sverige dragit ifrån. Stockholmsregionen följde länge rikets trend men efter 2015 har tillväxten mattats av ordentligt, vilket gör regionen till den som haft lägst tillväxt under perioden. Vid årsskiftet 2015/2016 sänktes ROT-avdraget och under våren 2016 infördes ett amorteringskrav. Förändringen av ROT-avdraget gör det mindre fördelaktigt att bygga om och amorteringskravet gör det svårare att låna till bostad, vilket påverkar bostadspriserna och rörligheten på bostadsmarknaden. 2016 blev också det år då bostadspriserna började mattas av ordentligt. Förändringarna hade störst effekt i Stockholm eftersom priserna där är högre än i övriga landet. Att färre flyttade och renoveringstakten gick ned är några av förklaringarna till att byggmaterialhandeln utvecklats mer trögt i Stockholm än i övriga Sverige.

  Byggmaterialindex ger alla möjlighet att löpande följa utvecklingen i byggmaterialhandeln och dessutom följa utvecklingen för olika regioner och produktgrupper. För mer information och för att prenumerera gå in på www.byggmaterialindex.se.

  – Byggmaterialindex släpps varje månad och innehåller information om byggmaterialhandelns försäljning. Bland annat ger Byggmaterialindex information om hur försäljningen har utvecklats i riket och i fem olika regioner, säger Monica Björk, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.


  Tabell. Regioner efter störst genomsnittliga tillväxt 2010-2018, jämförbara enheter och löpande priser

  Störst tillväxt 2010-2018
  1. Västra Sverige
  2. Norra Sverige
  3. Mellansverige
  4. Södra Sverige
  5. Stockholmsregionen

  Källa: Byggmaterialindex

  Information om den nya prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

   

  För frågor om statistiken kontakta:

  Josef Gäreskog, analytiker HUI Research

  Telefon: 070-260 80 81
  E-post: josef.gareskog@hui.se

 7. Hur ser framtiden för byggmaterialhandeln ut?

  Kommentarer inaktiverade för Hur ser framtiden för byggmaterialhandeln ut?

  Ledare till JBF

  Hur ser framtiden ut och vad är det för något i vår omvärld som påverkar vår bransch mest framöver. Kommer konsolideringen av handlare fortsätta och det blir färre aktörer på sikt? Kommer e-handeln på allvar slå igenom och förändra hur vi säljer byggmaterial? Och kommer kraven på hållbarhet och minskad miljöbelastning skapa nya affärsmöjligheter.  Efter ett år som vd för Byggmaterialhandlarna reflekterar jag i denna ledare över några av de stora frågorna som kan komma att få stor betydelse för hur vår bransch utvecklas.

  Konsolidering i branschen pågår för fullt just nu och vi kan dagligen läsa om handlare som köps upp eller ansluter sig till en kedja.  Några stora familjeföretag har gått i graven och antalet fria handlare minskar. Kommer ägandet av branschen på sikt att stanna i Sverige och kommer det finnas utrymme för småskaliga aktörer som hittar sin väg till ökad specialisering? Rekordåret 2015 så hade branschen tillväxtsiffror på 12-15 % vissa månader, med en topp precis innan rotavdraget sänktes. Nu är den mer normala tillväxtsiffror med en ökning på ca 2% per månad.  I goda tider går det bra för alla men hur förbereder sig en handlare för lågkonjunkturen som ju kommer förr eller senare?

   

  E-handel och digitalisering – Kommer den framväxande e-handeln att slå ut delar av byggmaterialhandeln? Knappast hela sektorn, men vissa delar av den eller vissa produktsegment kommer bli mer konkurrensutsatta. Amazon håller på med sin etablering i Sverige och det kommer säkert påverka även vår sektor. Det finns också krav på ökad digitalisering och att alltmer av informationen ska finnas digitalt. Det skapar möjligheter till helt nya lösningar och beteenden och kan även bidra till obrutna informationsflöden. Hur ser affärsmöjligheterna ut i när detta slår igenom fullt ut?

   

  Hållbarhetskraven ökar – Vi ser tydligt hur ungdomsgeneration oroar sig för klimatfrågan. Senast i mitten av mars med den globala ungdomsstrejken initierad av Greta Thunberg, som samlade ungdomar i 125 länder. Nuvarande regeringen har också flera utredningar kopplade till hållbarhetsfrågan och byggmaterial. Så nya lagar och regler kommer, och det gäller att vi följer med i trenden och är tidigt ute med förändring för att inte hamna på efterkälken.

   

  Hur blir vi mer attraktiva – Vi behöver göra branschen mer attraktiv för unga och visa på de spännande karriärvägarna som finns. Men hur ska vi få branschen att uppfattas som modern så att den kan intressera den yngre generationen och öka mångfalden? Visst kan ett bättre anpassat gymnasieprogram och även högskoleutbildning bidra men jag tror än viktigare är att synas i de mediekanaler som unga konsumerar och att vi arbetar för att skapa en arbetsmiljö och kultur där alla som söker sig till branschen också känner sig inkluderade.

   

  Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna

 8. Bli sponsor på Byggmaterialdagarna 2019!

  Kommentarer inaktiverade för Bli sponsor på Byggmaterialdagarna 2019!

  Den 26-27 september är det dags för fjärde upplagan av Byggmaterialdagarna. Ett forum skapat för att lyfta och stärka branschen i framtidstro och samhällsnytta. Byggmaterialdagarna 2019 äger rum på Radisson Blu Royal Park Frösundavik.

  Samarbeta med oss i vår strävan om att utveckla och göra vår bransch än mer attraktiv genom att bli sponsor. Som sponsor syns och hörs du före, under och efter eventdagarna som samlar ca 200 deltagare från kedjeledning samt lokala handlare från branschen.

  Läs mer om vad ett sponsorskap innebär här
  Anmäl er som sponsor här

 9. Årsmöte i Byggmaterialhandlarna den 8 mars

  Kommentarer inaktiverade för Årsmöte i Byggmaterialhandlarna den 8 mars

  Välkommen till Byggmaterialhandlarnas årsmöte fredagen den 8 mars – 2019

  2018 har lagts till handlingarna och vi kan blicka tillbaka på ett år med positiv försäljningsutveckling i branschen. För förbundet har året också varit händelserikt med ny vd, översyn av arbetet med vår informationsstandard Vilma, uppstart av samarbete kring hållbarhetsfrågor, deltagande i Almedalen för att skapa fler och nya kontakter inom byggsektorn, satsning på att öka attraktiviteten för branschen med bl.a. ett nytt ambassadörsprogram och stort deltagande på vårt årliga event Byggmaterialdagarna.

  Årsmötet genomförs som Skypemöte

  I år genomför vi årsmötet som Skypemöte. Detta för att göra det möjligt för flera att delta och kommunicera samtidigt som vi blir både tids- och kostnadseffektiva. Du som önskar är naturligtvis välkommen till Svensk Handel, Regeringsgatan 60.

  Byggmaterialindex  – Vårt nya samarbete med HUI Research kring statistik om försäljningsutvecklingen i byggmaterialhandeln

  Efter själva årsmötesförhandlingarna, cirka 11.00, får vi en presentation av Andreas Svensson, senior analytiker på HUI Research. Andreas kommer att presentera Byggmaterialindex – vår nya abonnemangstjänst kring statistik om försäljningsutvecklingen i branschen.  

  Anmälan – svara redan idag

  Det är viktigt för oss att veta vilka som deltar. Vi vill därför att du anmäler dig till oss oavsett om du avser att delta på Skypemötet eller delta på plats.

  Anmäl dig genom att skicka epost till info@byggmaterialhandlarna.se.

  Senast en vecka innan mötet får de som anmält sig alla handlingarna till årsmötet.

  Meddela oss senast 2/3 och ange i svaret om du avser att delta på plats.

  Dag & Tid: Fredag 8 mars 2019 kl. 10.00 – 11.30 ca. Kaffe serveras från kl 9.30 för de som deltar på plats.

  Bifogat finns föredragningslistan

 10. Derome är vinnare av månadens bild

  Kommentarer inaktiverade för Derome är vinnare av månadens bild

  Vi gratulerar Derome som utsetts till vinnare av månadens bild.

  Genom #stoltbyggmaterialhandlare  sprider vi kunskap om vår bransch. Varje månad utser Byggmaterialhandlarnas Attraktivitetsråd en vinnare som vi tycker är extra bra på att spegla vår bransch. Månadens bild publiceras också i vår branschtidning JBF och vi delar den även i våra sociala medier. Fortsätt gärna att dela vidare.