Category Archive: Nytt från Byggmaterialhandlarna

 1. Tillväxt under andra kvartalet 2019 för byggmaterialhandeln

  Kommentarer inaktiverade för Tillväxt under andra kvartalet 2019 för byggmaterialhandeln

  Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2,8 procent under det andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. En effekt av att påsken flyttade från andra till första kvartalet från förra året bidrog positivt till första kvartalet och negativt till det andra. Totalt landade den ackumulerade tillväxten för första halvåret på 4,2 procent.

  Västra Sverige var, liksom under det första kvartalet, den region som växte starkast under perioden. ”Skivmaterial”, ”Tryckimpregnerat virke” och ”Trävaror” var de tre kategorier som bidrog mest till branschens tillväxt. Dessa tre produktkategorier står för en femtedel av branschens omsättning men stod för drygt en tredjedel av tillväxten under det andra kvartalet.

  • Branschen gläds åt att försäljningstillväxten fortsatte under det andra kvartalet även om maj och juni som är viktiga försäljningsmånader hade något svagare utveckling, säger Monica Björk VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

   

  • Byggmaterialhandeln fortsätter att gynnas av det ekonomiskt gynnsamma läget. Hushållens renoveringar, ombyggnationer och andra ROT-projekt går exempelvis på högvarv, vilket är positivt för branschen, avslutar Monica Björk.

   

  Tabell. Produktkategorier efter störst bidrag till branschens tillväxt, Q2 2019, löpande priser, (förra kvartalets position inom parentes)

  Produktkategori
  1. Skivmaterial
  2. Tryckimpregnerat virke
  3. Trävaror
  4. Armering, stål och metallvaror (5)
  5. Hållfasthetssorterat virke (4)

  Via Byggmaterialindex erbjuds branschens parter möjligheten att prenumerera på ett unikt beslutsunderlag om byggmaterialhandelns utveckling. Prenumerationstjänsten innefattar exklusiv information om hur branschen utvecklas sett till riket, regioner och produktgrupper. Produktgruppsstatistiken baseras på branschens detaljerade varugruppsindelning BK04.

  Information om den nya prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

  Ta del av material här (pdf)

  För ytterligare kommentarer kontakta:

  Monica Björk, VD Byggmaterialhandlarna
  Telefon: 08-762 76 57
  E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

  För statistikfrågor kontakta:

  Josef Gäreskog, analytiker HUI Research
  Telefon: 070-260 80 81
  E-post: josef.gareskog@hui.se

  Fakta om Byggmaterialindex: HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 46 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

 2. Välkommen till Byggmaterialdagarna 2019!

  Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Byggmaterialdagarna 2019!

  Den 26-27 september är det åter dags för branschens stora neutrala mötesplats. Under två dagar med intressanta föreläsningar, mässmingel och nätverkande skapas förutsättningar för fortsatt gynnsam framtid för den stolta byggmaterialbranschen.

  Behovet av kunskap, samsyn och ett pålitligt nätverk är ett måste för att ta sig an de utmaningar som nya tider för med sig. Här får du chansen att bygga givande relationer och samtidigt ta del av Sveriges främsta experter inom viktiga ämnen som påverkar byggbranschen i allmänhet och handeln med byggmaterial i synnerhet.

  Mellan upplysningarna från scen minglar vi med kaffekoppar genom mässan där några av årets sponsorer ställer ut, och på kvällen skapar vi relationer över en 3-rätters middag med underhållning.

  Anmäl dig här

  Läs mer om årets talare här

 3. Inbjudan till informationsmöte om ETIM i höst

  Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till informationsmöte om ETIM i höst

  Inbjudan till Informationsmöte ETIM 2019 FINFO och Byggmaterialhandlarna bjuder in samtliga Vilma certifierade leverantörer till informationsträffar under hösten för att informera om vad ETIM innebär och hur ni kan komma igång med att tillhandahålla ETIM-egenskaper till byggmaterialhandeln.

  Den digitala informationen blir allt viktigare och byggmaterialhandelns behov av att beskriva produkter med specifika egenskaper på ett strukturerat sätt blir allt större. Inom byggbranschen används för detta ändamål den internationella standarden ETIM (European Technical Information Model). ETIM används även inom el och VVS branscherna.

  Byggmaterialhandlarna förvaltar den svenska översättningen av ETIM Bygg och samordnar den svenska marknadens behov av förändringar. Sedan 2016 har även ett samarbete pågått med våra nordiska kollegor med att anpassa ETIM efter våra gemensamma behov. Hittills har bl.a. följande produktområden anpassats; trävaror, limträ, träbaserade skivor, gipsskivor, isolering, fönster och dörrar, takprodukter, golvprodukter.

  Logiq som är Byggmaterialhandlarnas utpekade tekniska operatör för ETIM har byggt en tjänst för insamling, verifiering och distribution av egenskapsdata enligt ETIM standarden.

  För att era produkter ska kunna presenteras på ett digitalt effektivt sätt och för att bygghandeln ska kunna göra urval och redovisa viktiga egenskaper behöver de berikas med relevanta och definierade tekniska egenskaper.

  Passa på att anmäla er redan nu via länken till någon av nedanstående tillfällen:

  Stockholm    anmälan  2019-09-17          kl 10.00 – 15.00 inkl. lunch

  Helsingborg  anmälan  2019-09-19          kl 10.00 – 15.00 inkl. lunch

  Stockholm    anmälan  2019-10-01          kl 10.00 – 15.00 inkl. lunch

  Välkomna!

   

  Inbjudan som pdf

 4. XL BYGG Gävle är vinnare av månadens bild i juni 2019

  Kommentarer inaktiverade för XL BYGG Gävle är vinnare av månadens bild i juni 2019

  Vi gratulerar XL BYGG Gävle som utsetts till vinnare av månadens bild i juli 2019.

  Genom #stoltbyggmaterialhandlare  sprider vi kunskap om vår bransch. Varje månad utser Byggmaterialhandlarnas Attraktivitetsråd en vinnare som vi tycker är extra bra på att spegla vår bransch. Månadens bild publiceras också i vår branschtidning JBF och vi delar den även i våra sociala medier. Fortsätt gärna att dela vidare.

 5. Byggmaterialhandlarna träffar bostadsminister Per Bolund

  Kommentarer inaktiverade för Byggmaterialhandlarna träffar bostadsminister Per Bolund

  Idag träffade Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna bostadsminister och språkröret för Miljöpartiet de Gröna Per Bolund för en intervju om hans och regeringens syn på bostadsbyggandet och bostadsmarknaden. Du kan ta del av intervjun i sin helhet i vår  nya tidning ByggMaterial som kommer i september.

 6. XL BYGG Nossebro är vinnare av månadens bild i april 2019

  Kommentarer inaktiverade för XL BYGG Nossebro är vinnare av månadens bild i april 2019

  Vi gratulerar XL BYGG Nossebro som utsetts till vinnare av månadens bild i april2019.

  Genom #stoltbyggmaterialhandlare  sprider vi kunskap om vår bransch. Varje månad utser Byggmaterialhandlarnas Attraktivitetsråd en vinnare som vi tycker är extra bra på att spegla vår bransch. Månadens bild publiceras också i vår branschtidning JBF och vi delar den även i våra sociala medier. Fortsätt gärna att dela vidare.

 7. Anmäl dig till Byggmaterialdagarna den 26-27 september 2019

  Kommentarer inaktiverade för Anmäl dig till Byggmaterialdagarna den 26-27 september 2019

  En av de viktigaste mötesplatserna för våra medlemmar är Byggmaterialdagarna som arrangeras en gång per år. Här samlar vi, förutom våra medlemmar, inspirerande och insiktsfulla talare samt makthavare som har inverkan på vår verksamhet. Detta är den årliga branschsammankomsten du inte har råd att utebli från.

  I år kommer vi att behandla tre huvudfrågor, hållbarhet, attraktivitet och digitalisering. Det kommer vi göra utifrån ett branschnära- och omvärldsperspektiv tillsammans med en rad intressanta föreläsare.
  Två av årets talare är

  Catharina Elmsäter-Svärd –

  Så rustar vi Sverige för 11 miljoner människor
  Catharina Elmsäter-Svärd är vd för Sveriges Byggindustrier sedan 2017. Innan dess har hon bland annat varit infrastrukturminister samt finanslandstingsråd i Stockholm.

  Catharina kommer att prata om vilken central roll Sveriges Byggindustriers medlemsföretag har för att rusta Sverige för 11 miljoner invånare och hur viktigt det är att branschen även framöver är attraktiv, sund och säker.

   


  Sandra ”ByggSandra” Mobaraki –

  Hur använder vi sociala medier och digitalisering för att påverka och förändra?
  Sandra Mobaraki har en 6 årig bakgrund från detaljhandeln inom bygg med fokus på byggprojekt. På 8 månader har hon lyckats etablera ett varumärke på sociala medier vid namn av Byggsandra. Syftet är tydligt då hon vill förändra synen av byggbranschen med målet att inspirera fler kvinnor till byggsektorn. Genom att använda sig av sociala medier, ett digitalt språk som branschen inte är van vid så utmanar hon normerna. Även detta kommer hon göra på plats under föreläsningen. Vad innebär det i praktiken, att vi ska digitalisera en organisation? Varför är vi inte en attraktiv bransch för kvinnor? Och hur går man från tanke till handling, för att på riktigt göra en skillnad? Allt detta och lite till kommer Byggsandra att beröra. Det kommer vara utmanande och normbrytande.

   

  Byggmaterialdagarna 2019 genomförs 26 – 27 september på Frösundavik i Solna.
  Läs mer Byggmaterialdagarna här

  Anmäl dig här

   

 8. PoG Woody är vinnare av mars månads bild

  Kommentarer inaktiverade för PoG Woody är vinnare av mars månads bild

  Vi gratulerar PoG Woody som utsetts till vinnare av månadens bild i mars 2019.

  Genom #stoltbyggmaterialhandlare  sprider vi kunskap om vår bransch. Varje månad utser Byggmaterialhandlarnas Attraktivitetsråd en vinnare som vi tycker är extra bra på att spegla vår bransch. Månadens bild publiceras också i vår branschtidning JBF och vi delar den även i våra sociala medier. Fortsätt gärna att dela vidare.

 9. Byggmaterialindex för februari är släppt

  Kommentarer inaktiverade för Byggmaterialindex för februari är släppt

  Byggmaterialindex från Byggmaterialhandlarna visar att branschens försäljning växte stabilt under februari 2019.  Den region som växte starkast, mätt på jämförbara butiksenheter, och därmed bidrog mest till utvecklingen var västra Sverige. Svagast utveckling hade regionerna Mellansverige och södra Sverige.

  Historiskt har västra Sverige växt starkast

  Västra Sverige är den region som sedan år 2010 uppvisat starkast tillväxt. Fram till 2015 växte många regioner i takt med västra Sverige men efter det har skillnaderna ökat och västra Sverige dragit ifrån. Stockholmsregionen följde länge rikets trend men efter 2015 har tillväxten mattats av ordentligt, vilket gör regionen till den som haft lägst tillväxt under perioden. Vid årsskiftet 2015/2016 sänktes ROT-avdraget och under våren 2016 infördes ett amorteringskrav. Förändringen av ROT-avdraget gör det mindre fördelaktigt att bygga om och amorteringskravet gör det svårare att låna till bostad, vilket påverkar bostadspriserna och rörligheten på bostadsmarknaden. 2016 blev också det år då bostadspriserna började mattas av ordentligt. Förändringarna hade störst effekt i Stockholm eftersom priserna där är högre än i övriga landet. Att färre flyttade och renoveringstakten gick ned är några av förklaringarna till att byggmaterialhandeln utvecklats mer trögt i Stockholm än i övriga Sverige.

  Byggmaterialindex ger alla möjlighet att löpande följa utvecklingen i byggmaterialhandeln och dessutom följa utvecklingen för olika regioner och produktgrupper. För mer information och för att prenumerera gå in på www.byggmaterialindex.se.

  – Byggmaterialindex släpps varje månad och innehåller information om byggmaterialhandelns försäljning. Bland annat ger Byggmaterialindex information om hur försäljningen har utvecklats i riket och i fem olika regioner, säger Monica Björk, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.


  Tabell. Regioner efter störst genomsnittliga tillväxt 2010-2018, jämförbara enheter och löpande priser

  Störst tillväxt 2010-2018
  1. Västra Sverige
  2. Norra Sverige
  3. Mellansverige
  4. Södra Sverige
  5. Stockholmsregionen

  Källa: Byggmaterialindex

  Information om den nya prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

   

  För frågor om statistiken kontakta:

  Josef Gäreskog, analytiker HUI Research

  Telefon: 070-260 80 81
  E-post: josef.gareskog@hui.se

 10. Hur ser framtiden för byggmaterialhandeln ut?

  Kommentarer inaktiverade för Hur ser framtiden för byggmaterialhandeln ut?

  Ledare till JBF

  Hur ser framtiden ut och vad är det för något i vår omvärld som påverkar vår bransch mest framöver. Kommer konsolideringen av handlare fortsätta och det blir färre aktörer på sikt? Kommer e-handeln på allvar slå igenom och förändra hur vi säljer byggmaterial? Och kommer kraven på hållbarhet och minskad miljöbelastning skapa nya affärsmöjligheter.  Efter ett år som vd för Byggmaterialhandlarna reflekterar jag i denna ledare över några av de stora frågorna som kan komma att få stor betydelse för hur vår bransch utvecklas.

  Konsolidering i branschen pågår för fullt just nu och vi kan dagligen läsa om handlare som köps upp eller ansluter sig till en kedja.  Några stora familjeföretag har gått i graven och antalet fria handlare minskar. Kommer ägandet av branschen på sikt att stanna i Sverige och kommer det finnas utrymme för småskaliga aktörer som hittar sin väg till ökad specialisering? Rekordåret 2015 så hade branschen tillväxtsiffror på 12-15 % vissa månader, med en topp precis innan rotavdraget sänktes. Nu är den mer normala tillväxtsiffror med en ökning på ca 2% per månad.  I goda tider går det bra för alla men hur förbereder sig en handlare för lågkonjunkturen som ju kommer förr eller senare?

   

  E-handel och digitalisering – Kommer den framväxande e-handeln att slå ut delar av byggmaterialhandeln? Knappast hela sektorn, men vissa delar av den eller vissa produktsegment kommer bli mer konkurrensutsatta. Amazon håller på med sin etablering i Sverige och det kommer säkert påverka även vår sektor. Det finns också krav på ökad digitalisering och att alltmer av informationen ska finnas digitalt. Det skapar möjligheter till helt nya lösningar och beteenden och kan även bidra till obrutna informationsflöden. Hur ser affärsmöjligheterna ut i när detta slår igenom fullt ut?

   

  Hållbarhetskraven ökar – Vi ser tydligt hur ungdomsgeneration oroar sig för klimatfrågan. Senast i mitten av mars med den globala ungdomsstrejken initierad av Greta Thunberg, som samlade ungdomar i 125 länder. Nuvarande regeringen har också flera utredningar kopplade till hållbarhetsfrågan och byggmaterial. Så nya lagar och regler kommer, och det gäller att vi följer med i trenden och är tidigt ute med förändring för att inte hamna på efterkälken.

   

  Hur blir vi mer attraktiva – Vi behöver göra branschen mer attraktiv för unga och visa på de spännande karriärvägarna som finns. Men hur ska vi få branschen att uppfattas som modern så att den kan intressera den yngre generationen och öka mångfalden? Visst kan ett bättre anpassat gymnasieprogram och även högskoleutbildning bidra men jag tror än viktigare är att synas i de mediekanaler som unga konsumerar och att vi arbetar för att skapa en arbetsmiljö och kultur där alla som söker sig till branschen också känner sig inkluderade.

   

  Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna