Category Archive: Nytt från Byggmaterialhandlarna

 1. Anmäl dig till Byggmaterialdagarna den 26-27 september 2019

  Kommentarer inaktiverade för Anmäl dig till Byggmaterialdagarna den 26-27 september 2019

  En av de viktigaste mötesplatserna för våra medlemmar är Byggmaterialdagarna som arrangeras en gång per år. Här samlar vi, förutom våra medlemmar, inspirerande och insiktsfulla talare samt makthavare som har inverkan på vår verksamhet. Detta är den årliga branschsammankomsten du inte har råd att utebli från.

  I år kommer vi att behandla tre huvudfrågor, hållbarhet, attraktivitet och digitalisering. Det kommer vi göra utifrån ett branschnära- och omvärldsperspektiv tillsammans med en rad intressanta föreläsare.
  Två av årets talare är

  Catharina Elmsäter-Svärd –

  Så rustar vi Sverige för 11 miljoner människor
  Catharina Elmsäter-Svärd är vd för Sveriges Byggindustrier sedan 2017. Innan dess har hon bland annat varit infrastrukturminister samt finanslandstingsråd i Stockholm.

  Catharina kommer att prata om vilken central roll Sveriges Byggindustriers medlemsföretag har för att rusta Sverige för 11 miljoner invånare och hur viktigt det är att branschen även framöver är attraktiv, sund och säker.

   


  Sandra ”ByggSandra” Mobaraki –

  Hur använder vi sociala medier och digitalisering för att påverka och förändra?
  Sandra Mobaraki har en 6 årig bakgrund från detaljhandeln inom bygg med fokus på byggprojekt. På 8 månader har hon lyckats etablera ett varumärke på sociala medier vid namn av Byggsandra. Syftet är tydligt då hon vill förändra synen av byggbranschen med målet att inspirera fler kvinnor till byggsektorn. Genom att använda sig av sociala medier, ett digitalt språk som branschen inte är van vid så utmanar hon normerna. Även detta kommer hon göra på plats under föreläsningen. Vad innebär det i praktiken, att vi ska digitalisera en organisation? Varför är vi inte en attraktiv bransch för kvinnor? Och hur går man från tanke till handling, för att på riktigt göra en skillnad? Allt detta och lite till kommer Byggsandra att beröra. Det kommer vara utmanande och normbrytande.

   

  Byggmaterialdagarna 2019 genomförs 26 – 27 september på Frösundavik i Solna.
  Läs mer Byggmaterialdagarna här

  Anmäl dig här

   

 2. Byggmaterialindex för februari är släppt

  Kommentarer inaktiverade för Byggmaterialindex för februari är släppt

  Byggmaterialindex från Byggmaterialhandlarna visar att branschens försäljning växte stabilt under februari 2019.  Den region som växte starkast, mätt på jämförbara butiksenheter, och därmed bidrog mest till utvecklingen var västra Sverige. Svagast utveckling hade regionerna Mellansverige och södra Sverige.

  Historiskt har västra Sverige växt starkast

  Västra Sverige är den region som sedan år 2010 uppvisat starkast tillväxt. Fram till 2015 växte många regioner i takt med västra Sverige men efter det har skillnaderna ökat och västra Sverige dragit ifrån. Stockholmsregionen följde länge rikets trend men efter 2015 har tillväxten mattats av ordentligt, vilket gör regionen till den som haft lägst tillväxt under perioden. Vid årsskiftet 2015/2016 sänktes ROT-avdraget och under våren 2016 infördes ett amorteringskrav. Förändringen av ROT-avdraget gör det mindre fördelaktigt att bygga om och amorteringskravet gör det svårare att låna till bostad, vilket påverkar bostadspriserna och rörligheten på bostadsmarknaden. 2016 blev också det år då bostadspriserna började mattas av ordentligt. Förändringarna hade störst effekt i Stockholm eftersom priserna där är högre än i övriga landet. Att färre flyttade och renoveringstakten gick ned är några av förklaringarna till att byggmaterialhandeln utvecklats mer trögt i Stockholm än i övriga Sverige.

  Byggmaterialindex ger alla möjlighet att löpande följa utvecklingen i byggmaterialhandeln och dessutom följa utvecklingen för olika regioner och produktgrupper. För mer information och för att prenumerera gå in på www.byggmaterialindex.se.

  – Byggmaterialindex släpps varje månad och innehåller information om byggmaterialhandelns försäljning. Bland annat ger Byggmaterialindex information om hur försäljningen har utvecklats i riket och i fem olika regioner, säger Monica Björk, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.


  Tabell. Regioner efter störst genomsnittliga tillväxt 2010-2018, jämförbara enheter och löpande priser

  Störst tillväxt 2010-2018
  1. Västra Sverige
  2. Norra Sverige
  3. Mellansverige
  4. Södra Sverige
  5. Stockholmsregionen

  Källa: Byggmaterialindex

  Information om den nya prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

   

  För frågor om statistiken kontakta:

  Josef Gäreskog, analytiker HUI Research

  Telefon: 070-260 80 81
  E-post: josef.gareskog@hui.se

 3. Hur ser framtiden för byggmaterialhandeln ut?

  Kommentarer inaktiverade för Hur ser framtiden för byggmaterialhandeln ut?

  Ledare till JBF

  Hur ser framtiden ut och vad är det för något i vår omvärld som påverkar vår bransch mest framöver. Kommer konsolideringen av handlare fortsätta och det blir färre aktörer på sikt? Kommer e-handeln på allvar slå igenom och förändra hur vi säljer byggmaterial? Och kommer kraven på hållbarhet och minskad miljöbelastning skapa nya affärsmöjligheter.  Efter ett år som vd för Byggmaterialhandlarna reflekterar jag i denna ledare över några av de stora frågorna som kan komma att få stor betydelse för hur vår bransch utvecklas.

  Konsolidering i branschen pågår för fullt just nu och vi kan dagligen läsa om handlare som köps upp eller ansluter sig till en kedja.  Några stora familjeföretag har gått i graven och antalet fria handlare minskar. Kommer ägandet av branschen på sikt att stanna i Sverige och kommer det finnas utrymme för småskaliga aktörer som hittar sin väg till ökad specialisering? Rekordåret 2015 så hade branschen tillväxtsiffror på 12-15 % vissa månader, med en topp precis innan rotavdraget sänktes. Nu är den mer normala tillväxtsiffror med en ökning på ca 2% per månad.  I goda tider går det bra för alla men hur förbereder sig en handlare för lågkonjunkturen som ju kommer förr eller senare?

   

  E-handel och digitalisering – Kommer den framväxande e-handeln att slå ut delar av byggmaterialhandeln? Knappast hela sektorn, men vissa delar av den eller vissa produktsegment kommer bli mer konkurrensutsatta. Amazon håller på med sin etablering i Sverige och det kommer säkert påverka även vår sektor. Det finns också krav på ökad digitalisering och att alltmer av informationen ska finnas digitalt. Det skapar möjligheter till helt nya lösningar och beteenden och kan även bidra till obrutna informationsflöden. Hur ser affärsmöjligheterna ut i när detta slår igenom fullt ut?

   

  Hållbarhetskraven ökar – Vi ser tydligt hur ungdomsgeneration oroar sig för klimatfrågan. Senast i mitten av mars med den globala ungdomsstrejken initierad av Greta Thunberg, som samlade ungdomar i 125 länder. Nuvarande regeringen har också flera utredningar kopplade till hållbarhetsfrågan och byggmaterial. Så nya lagar och regler kommer, och det gäller att vi följer med i trenden och är tidigt ute med förändring för att inte hamna på efterkälken.

   

  Hur blir vi mer attraktiva – Vi behöver göra branschen mer attraktiv för unga och visa på de spännande karriärvägarna som finns. Men hur ska vi få branschen att uppfattas som modern så att den kan intressera den yngre generationen och öka mångfalden? Visst kan ett bättre anpassat gymnasieprogram och även högskoleutbildning bidra men jag tror än viktigare är att synas i de mediekanaler som unga konsumerar och att vi arbetar för att skapa en arbetsmiljö och kultur där alla som söker sig till branschen också känner sig inkluderade.

   

  Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna

 4. Bli sponsor på Byggmaterialdagarna 2019!

  Kommentarer inaktiverade för Bli sponsor på Byggmaterialdagarna 2019!

  Den 26-27 september är det dags för fjärde upplagan av Byggmaterialdagarna. Ett forum skapat för att lyfta och stärka branschen i framtidstro och samhällsnytta. Byggmaterialdagarna 2019 äger rum på Radisson Blu Royal Park Frösundavik.

  Samarbeta med oss i vår strävan om att utveckla och göra vår bransch än mer attraktiv genom att bli sponsor. Som sponsor syns och hörs du före, under och efter eventdagarna som samlar ca 200 deltagare från kedjeledning samt lokala handlare från branschen.

  Läs mer om vad ett sponsorskap innebär här
  Anmäl er som sponsor här

 5. Årsmöte i Byggmaterialhandlarna den 8 mars

  Kommentarer inaktiverade för Årsmöte i Byggmaterialhandlarna den 8 mars

  Välkommen till Byggmaterialhandlarnas årsmöte fredagen den 8 mars – 2019

  2018 har lagts till handlingarna och vi kan blicka tillbaka på ett år med positiv försäljningsutveckling i branschen. För förbundet har året också varit händelserikt med ny vd, översyn av arbetet med vår informationsstandard Vilma, uppstart av samarbete kring hållbarhetsfrågor, deltagande i Almedalen för att skapa fler och nya kontakter inom byggsektorn, satsning på att öka attraktiviteten för branschen med bl.a. ett nytt ambassadörsprogram och stort deltagande på vårt årliga event Byggmaterialdagarna.

  Årsmötet genomförs som Skypemöte

  I år genomför vi årsmötet som Skypemöte. Detta för att göra det möjligt för flera att delta och kommunicera samtidigt som vi blir både tids- och kostnadseffektiva. Du som önskar är naturligtvis välkommen till Svensk Handel, Regeringsgatan 60.

  Byggmaterialindex  – Vårt nya samarbete med HUI Research kring statistik om försäljningsutvecklingen i byggmaterialhandeln

  Efter själva årsmötesförhandlingarna, cirka 11.00, får vi en presentation av Andreas Svensson, senior analytiker på HUI Research. Andreas kommer att presentera Byggmaterialindex – vår nya abonnemangstjänst kring statistik om försäljningsutvecklingen i branschen.  

  Anmälan – svara redan idag

  Det är viktigt för oss att veta vilka som deltar. Vi vill därför att du anmäler dig till oss oavsett om du avser att delta på Skypemötet eller delta på plats.

  Anmäl dig genom att skicka epost till info@byggmaterialhandlarna.se.

  Senast en vecka innan mötet får de som anmält sig alla handlingarna till årsmötet.

  Meddela oss senast 2/3 och ange i svaret om du avser att delta på plats.

  Dag & Tid: Fredag 8 mars 2019 kl. 10.00 – 11.30 ca. Kaffe serveras från kl 9.30 för de som deltar på plats.

  Bifogat finns föredragningslistan

 6. Derome är vinnare av månadens bild

  Kommentarer inaktiverade för Derome är vinnare av månadens bild

  Vi gratulerar Derome som utsetts till vinnare av månadens bild.

  Genom #stoltbyggmaterialhandlare  sprider vi kunskap om vår bransch. Varje månad utser Byggmaterialhandlarnas Attraktivitetsråd en vinnare som vi tycker är extra bra på att spegla vår bransch. Månadens bild publiceras också i vår branschtidning JBF och vi delar den även i våra sociala medier. Fortsätt gärna att dela vidare.

   

 7. Är du branschens nya ambassadör? Sök nu!

  Kommentarer inaktiverade för Är du branschens nya ambassadör? Sök nu!

  Nu söker vi intresserade ungdomar – upp till 25 år – som vill bli ambassadör för vår bransch. Vi söker dig som alltid önskat arbeta med byggmaterial eller bara råkat hamna här. Kanske älskar du allt med ditt jobb och önskar att fler visste om det. Eller ser du utmaningarna och vill aktivt arbeta med dem? Oavsett. Vi tror att just du kan bli vår branschs ambassadör. Ett nytt initiativ där vi behöver dig som idag arbetar med försäljning av byggmaterial!

  Bakom dig får du hela branschorganisationen och tillsammans med branschens ambassadörer driver ni de frågor som ni anser är viktiga för att öka attraktiviteten och byggmaterialhandlarnas framgång. HUR du agera ambassadör lägger vi ingen större vikt vid. Men om du tror att ökad närvaro på sociala medier, skolor eller andra forum är något som kan bidra till målet kan du vara inne på rätt spår. I rollen som ambassadör uppmuntrar vi dina kreativa sidor och säkerställer att du får din röst hörd genom ett nära samarbete med branschens attraktivitetsråd.

  Ansöker gör du genom att skicka in en film på dig själv när du svarar på frågorna nedan:
  Varför jobbar du inom byggmaterialhandeln?
  Hur skulle du vilja ta dig an uppdraget som branschens ambassadör?
  Vilka utmaningar ser du inom branschen?

  Filmen får vara max en minut lång. Ansökan skickas till info@byggmaterialhandlarna.se. CC:a även din närmaste chef på ansökan.

  Skicka in filmen senast den 28 februari.

  Läs mer här (pdf)

  Instruktion till filmen finns här (pdf)

   

 8. Nu lanserar vi Byggmaterialindex tillsammans med HUI Research

  Kommentarer inaktiverade för Nu lanserar vi Byggmaterialindex tillsammans med HUI Research

  Under en lång tid har Byggmaterialhandlarna i samarbete med HUI Research producerat branschstatistik gällande byggmaterialhandelns utveckling. Nu påbörjas nästa steg för att utveckla och fördjupa statistiken i syfte att förbättra analysen av branschen. Den nya statistiken finns tillgänglig genom en prenumerationstjänst.

  – Byggmaterialhandlarna har i samarbete med de största företagen i byggmaterialhandeln drivit detta statistikprojekt för att möjliggöra en ökad marknadsinsikt. Den nya tjänsten ger alla intressenter till byggmaterialhandeln möjligheten att fördjupa sin analys av branschen, vilket skapar nya affärsmöjligheter, säger Monica Björk, VD, Byggmaterialhandlarna.

  Vi är stolta och glada över möjligheten att tillsammans med Byggmaterialhandlarna få bidra med vår statistikkompetens och branschkunskap. Vi befinner oss i en tid då analys aldrig varit viktigare och detta arbete är en viktig del i att rusta branschen för framtiden, säger Jonas Arnberg, VD, HUI Research.

  Den nya prenumerationstjänsten inkluderar bland annat regional utveckling som visar byggmaterialhandelns utveckling kopplad till efterfrågan i olika regioner. Tillsammans har vi också lagt ned ett stort arbete på, och är mycket stolta över, att kunna presentera detaljerad varugruppsstatistik med statistik på över 100 varugrupper. Varugruppsstatistiken ger möjligheten för fler att förstå branschens sammansättning och vad som driver försäljningen på detaljnivå. På sikt är ambitionen att fortsätta utveckla statistiken och göra den ännu mer detaljerad för att ytterligare förbättra analysmöjligheten.

  Byggmaterialindex baseras på unik data från tio stora byggmaterialhandlare. Genom att prenumerera på Byggmaterialindex får du ett exklusivt beslutsunderlag som uppdateras varje månad. Prenumerationsalternativen är anpassade så att du ges möjlighet att själv bestämma vilken typ av beslutsunderlag ditt företag behöver.

  Alla medlemmar i Byggmaterialhandlarna och alla Vilmacertifierade leverantörer får 10 % rabatt på abonnemanget fram till 28 februari.

   

  Information om och beställning av den nya prenumerationstjänsten finns här 

 9. Tillväxt i byggmaterialhandeln under 2018

  Kommentarer inaktiverade för Tillväxt i byggmaterialhandeln under 2018

  Byggmaterialindex (tidigare Bygg- och järnindex) från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 2,6 procent under december 2018 jämfört med december 2017. December innehöll lika många vardagar som december förra året, men både den 24 och den 31 december, som inte är röda dagar men som har begränsade öppettider, inföll på vardagar, vilket betyder att kalendereffekten påverkade utfallet negativt. Under helåret 2018 ökade byggmaterialhandeln med 2,8 procent. Tillväxten i byggmaterialhandeln har sedan toppnoteringen 2015 mattats av något men branschen växer fortfarande starkare än handeln i övrigt.

  – Byggmaterialhandeln summerar ännu ett år med tillväxt, vilket är glädjande. Tillväxttakten fortsätter dock att mattas av och vi får gå tillbaka hela vägen till 2013 för att hitta en lägre försäljningstillväxt. Under året har byggmaterialförsäljningen levererat både sämre och bättre månader. Att några av branschens viktigaste månader ur ett försäljningsperspektiv levererade riktigt starka tillväxttal bidrog till att försäljningen ändå växte med 2,8 procent under 2018, säger Monica Björk, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

  Namnbytet till Byggmaterialindex är en del av ett stort utvecklingsarbete som innebär att branschens parter för första gången kan prenumerera på ett unikt beslutsunderlag. Den nya prenumerationstjänsten innefattar exklusiv information om hur branschen utvecklas sett till riket, regioner och produktgrupper. Produktgruppsstatistiken baseras på branschens detaljerade varugruppsindelning BK04.

  – Byggmaterialhandlarna är mycket stolta över att kunna presentera en ny och fördjupad statistik för branschen. Den nya tjänsten, som tagits fram i samarbete med HUI Research, förser prenumeranterna med viktiga nyckeltal och ger en djup insikt i marknadstrenderna och vad som driver försäljning i byggmaterialhandeln. Lanseringen sammanfaller med att branschens analysbehov aldrig har varit större, avslutar Monica Björk, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

  Information om den nya prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

  Ta del av pressmeddelandet som pdf

  För ytterligare kommentarer kontakta:

  Monica Björk, VD Byggmaterialhandlarna
  Telefon: 08-762 76 57
  E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

  För statistikfrågor kontakta:

  Josef Gäreskog, analytiker HUI Research
  Telefon: 070-350 6228
  E-post: josef.gareskog@hui.se

  Nästa publiceringstillfälle: Försäljningsuppgifter avseende första kvartalet 2019 beräknas bli publicerade den 23 april.

  Fakta om Byggmaterialindex: HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps kvartalsvis 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Fredells, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 46 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

 10. Svar på remiss om loggböcker och klimatdeklarationer

  Kommentarer inaktiverade för Svar på remiss om loggböcker och klimatdeklarationer

  Byggmaterialhandlarna har lämnat in svar på Näringsdepartementets remiss med två lagförslag och en utredning. Lagförslagen handlar om Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

  Byggmaterialhandlarnas stödjer intentionerna med loggbok, dvs. att man ska kunna spåra byggprodukter som ingår i byggnadsverk under byggnadens hela livscykel. Vi vill att det tydligt ska framgå av reglerna vilka produkter som ska omfattas av regleringen. Vi förslår också att en gemensam artikelidentitet ska användas för att samla in information till loggböckerna och föreslår den globala standarden GTIN . Det är den standard som byggsektorn i Sverige har enats om att använda.

  Byggmaterialhandlarna stödjer syftet med klimatdeklarationer av byggnader och även förslagen i utredningen om resurseffektiv användning av byggmaterial, dvs. innehållsförteckningar för byggprodukter och ökad återvinning och återbruk av material.  Läs mer i vårt remissvar.

  Ta del av de tre rapporterna som ingår i remissen här

  Ta del av hela vårt remissvar här (pdf)