FAQ

Materialet nedan har utarbetats i samarbete mellan Byggmaterialhandlarnas förbundsjurist Sten Folkesson och vårt medlemsföretag NP Nilsson Trävaru AB. Sidorna innehåller tips och rekommendationer när problem med varor, fakturor eller kundkontakter uppstår. Denna FAQ behandlar ett urval av vanliga frågor när det gäller hantering i reklamationsfrågor.

Svar på nedan frågor hittar du samlat i ett dokument genom att klicka här: Juridikskola BM 20 sid

Frågor som besvaras (Klicka för svar)

Innehållsförteckning

Skall man som konsument behöva acceptera fel i vara?

Är alla fel lika allvarliga?

Vågar man ge rekommendationer till kunder?

Vad har vi för upplysningsplikt?

Måste en konsument informeras i förväg om transportkostnader?

När en kund vill häva ett köp, vad betyder det?

Kompensation till konsument vid leveransförsening?

Hur gör man när en vara är fellevererad eller skadad?

Felexpediering från våra lager

Hur gör man vid transportskador?

Ersättning vid självrisk

Ersättning för nedlagt arbete

Olika skador vid försäljning till hantverkare

Undersökningsplikt före montering

Reklamation på virke

Hantverkarens ansvar att kontrollera att levererade varor är …

Vem skall stå för kostnader av varor och arbete vid reklamation

Reklamation av vitlaserad panel

Reklamation på fönster och dörrar

Reklamation av omlackad dörr

Reklamation av ett golv som fått repor …

Leverantör vill inte ta ansvar för bristfällig produkt

Kund vägrar betala faktura

Dröjsmål med fakturering

Ansvarsfrågan vid förmedling av tjänst

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.