JBF

Var först med det senaste i vår tidning Järn Bygg Färg.

Tidningen JBF, Järn Bygg Färg, är ett fristående branschorgan för Byggmaterialhandlarnas medlemmar. JBF är den enda tidningen som bevakar Sveriges järn-, bygg- och färghandlare och här kan man läsa om hur affärerna går, nya produkter, personalnyheter, juridik och mycket annat som berör branschen. JBF har en upplaga på 8 000 exemplar och delas ut som en förmån till Byggmaterialhandlarnas medlemmar.

Till tidningens hemsida

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.