Jobba i branschen

Kunskap och information om framtidens rekrytering samt platsbank.

Jobba i branschen
Med byggmaterialbranschen menar vi handlare och leverantörer som är verksamma inom bygg-, järn-, färg-, el- och VVS handeln. Definitionerna kan vara något flytande och det kan därför vara svårt att exakt fastställa vad som ingår i vår bransch.

Antal företag
Enligt vår egen uppskattning finns det idag cirka 1 200 återförsäljare/handlare i landet inom vårt branschsegment.

Omsättning
Branschens omsättning under 2015 uppskattas till 90 miljarder exkl. moms.

Våra kunder
Återförsäljare i vår bransch vänder sig ofta både till privatkonsumenter och yrkesförbrukare. Vissa företag har dock profilerat sig särskilt mot en av grupperna. Man har helt enkelt i sin affärsidé valt att specialisera sig mot till exempel industrin medan andra valt att enbart marknadsföra sig mot konsumenterna.
I byggmaterialhandeln (våra medlemsföretag) utgörs den större delen av omsättningen av försäljning till yrkesförbrukare. Ungefär 65 % av omsättningen går mot yrkeskunder och 35 % mot konsumenter men då förekommer alltså stora lokala avvikelser.

Kedjor
De flesta återförsäljarna är anslutna till en kedja eller till någon annan form av inköpssamverkan. Branschen utvecklas också mot att bli färre men större enheter.

Utveckling och framtid
Under 2000-talet har det varit en mycket positiv försäljningsutveckling i branschen. En del förklaras av den så kallade ”Timell-effekten”. Så gott som varje tv-kanal har i dag någon form ”gör om hemma”-program. På så sätt blir fokuseringen stor på de produkter som vi säljer. Samtidigt har vi en stor andel villor och flerfamiljshus som uppfördes på 1970-talet och som nu behöver renoveras. Andra faktorer som påverkat vår försäljningsutveckling positivt är ROT-avdrag och lågt ränteläge.
Vi ser positivt på framtiden. Vi tror att man även fortsättningsvis kommer att satsa på sina bostäder och vi tror också att nybyggnationen kommer att öka, om än i långsam takt. Vi hoppas också att den stora fokuseringen på vår bransch skall leda till att ännu fler ungdomar ser vår bransch som en bransch med stora utvecklingsmöjligheter och därför även söker sig till oss som blivande medarbetare.

Jobba hos oss

Hos oss finns massor av olika funktioner. Vill du jobba på lagret, köra truck, lasta lastbilar, ge råd och stöd till kunder? Kanske vill du jobba med försäljning i butiken och ha mycket direktkontakt med kunder? Du kanske passar bäst som utesäljare där du besöker våra större kunder ute på fältet?
Eller kanske känner du dig mer dragen till planering, förhandlingar och administration?
Branschen behöver också chefer, en del ute i butiken och andra på kontoret.
Hos våra större företag finns flera olika befattningar medan det hos de mindre är mer av en blandning av flera funktioner i en och samma person.
Hur som helst hoppas vi att du fått en liten bild av alla de uppgifter som finns i vår bransch.
Om det låter intressant så är du varmt välkommen till oss!

Våra medarbetare trivs!
Klicka på länken nedan så kan du ta del av resultat från den medarbetarenkät vi genomförde vinter 2016/17
Till Rapporten

Byggmaterialhandeln expanderar och behöver rekrytera nya medarbetare för många olika arbetsuppgifter. Här nedan hittar du länkar till de olika kedjornas hemsidor för platsannonser.

Välkommen med din ansökan.

 

Ahlsell

 

Bauhaus

 

Skärmklipp Beijer

 

Bolist

Är du intresserad av jobb hos någon av våra delägare, är du välkommen att besöka deras respektive sidor.

 

Bygma

 

Deromegruppen

 

Skärmklipp

 

 

Optimera

 

Tools

 

Woody Bygghandel

Är du intresserad av jobb hos någon av våra delägare, är du välkommen att besöka deras respektive sidor.

Skärmklipp XLBYGG

Är du intresserad av jobb hos någon av våra delägare, är du välkommen att besöka deras respektive sidor.

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.