Låt oss enas om ett miljöbedömningssystem

Bygg- och fastighetsbranschen är en bransch med stor klimatpåverkan och som står för nästan en femtedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Det är nödvändigt att vi minskar vårt klimat och miljöavtryck. Genom ett aktivt val av miljöcertifierade produkter kan vi komma en bit på vägen. Men en stor utmaning ligger i att det finns en uppsjö av olika miljö- och certifieringssystem och att det inte alltid är lätt att välja rätt.

Byggmaterialhandeln har som mål att vid inköp och distribution minska klimat och miljöpåverkan från byggmaterial. Detta gör vi genom att bidra med information om miljöbedömningar av produkter liksom underlag för miljöcertifiering av byggnader till våra kunder. Men även genom att hitta rätt tilläggslösningar som kompletterar produkterna såsom byggnadssystem, transportlösning, lagerlösning och annan logistik.

Det finns idag flera system på marknaden som ställer krav på byggnader för att bli certifierade som hållbara. Det finns också flera olika system som bedömer produkterna ur antingen ett snävt miljöperspektiv eller ur ett bredare hållbarhetsperspektiv. Systemen ska hjälpa de som beställer och äger fastigheter att göra bra val som är hållbara ur ekonomiskt, ekologist och socialt perspektiv.

Handeln lägger ned mycket tid resurser på att ta reda på hur produkter är bedömda i olika system för att förse sina kunder med relevant information. Vi måste till exempel hålla koll på många system – Byggvarubedömningen, SundaHus, BASTA-registrerade produkter och Svanenmärkta produkter för att nämna några.

Byggmaterialhandeln är såklart positiva till miljöbedömningar av våra produkter, men är det rimligt att det finns så många olika delvis konkurrerande system och gynnar det miljön och klimatet i slutändan. Ingen systemägare vill förstås säga att de inte behövs men vi menar att byggsektorn gemensamt borde kunna enas om ett system. Ett system som industrin levererar underlag till och ett system som konsulter, entreprenörer och beställare får underlag ifrån.

Vi vill gärna bidra till att branschen lever upp till samhällets hållbarhetskrav men det måste vara rimligt för våra medlemmar att hantera dem på ett effektivt sätt.

 

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.