Lobbying

Vi synliggör vår branch för myndigheter och företag.

Lobbying och Opinionsbildning

Vår bransch måste synas. Vi konkurrerar inte bara inom branschen utan också med andra branscher. Byggmaterialhandlarna skall därför verka för att konsumenter, företag och myndigheter väljer att satsa resurser i vår bransch.

I vårt lobbyingarbete upprättar vi kontakt med politiker. Här vill vi främst:

• Bli etablerade som samhällsaktör
• Vara återkommande remissinstans
• Utföra ett aktivt påverkansarbete i för branschen viktiga politiska frågor som t.ex. ROT-frågan och Hållbarhetsfrågor.
• Skapa förståelse och kunskap om byggmaterialhandelns villkor.

Vi arbetar aktivt med opinionsbildning inom branschen genom ett väl utbyggt kontaktnät med tillverkare, leverantörer, andra branschorganisationer och media.

Här är en bild från ett studiebesök vi gjorde hos Beijer Byggmaterial i Alingsås 23/1 -17 för tre representanter från Liberalerna. Ett av flera sätt där vi försöker bidra till att öka förståelsen och attraktiviteten för vår bransch.

Beijerbesök

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.