Mina sidor

Här har vi samlat information som bara vänder sig till dig som är medlem i förbundet.
Under fliken ”Informationsbank” hittar du alla våra nyhetsbrev och andra dokument som vi tror att du kan ha glädje av. Vi har sorterat dokumenten under olika områden/flikar, så att du lättare hittar. Alla dokument (pop up-fönster) är utskrivbara, de dokument som är sparade i pdf-format behöver programmet Acrobat för att kunna läsas. Acrobat kan du hämta här.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.