Juristen

Råd och stöd i juridiska frågor från vår förbundsjurist.

Som medlem i Byggmaterialhandlarna får du råd och stöd i juridiska frågor från våra förbundsjurister.

  • Förbundsjuristerna hanterar flertalet av de juridiska frågor som du som medlem kommer i kontakt med inom din verksamhet, dvs. avtalsrätt, köp- och konsumenträtt, e-handel, entreprenadjuridik, hyresrätt och andra aspekter inom handelsrätten.
  • Förbundsjuristerna kan även ta fram eller granska medlemsföretags avtalsmallar för att ge bästa förutsättningarna vid ingåendet av affärsrelationer och minskar risken för tvister.
  • Utbildning är en investering som ger snabb och hög avkastning. Förbundsjuristerna har lång erfarenhet av utbildning inom handel håller både färdiga utbildningspaket samt kan skräddarsy en kurs utifrån era specifika behov. Kurserna kan hållas hos medlemsföretaget, i Svensk Handels lokaler eller via Skype.
  • Telefonrådgivning är gratis och vi svarar måndag-fredag på kontorstider.
  • Har du behov av ytterligare juridiskt biträde är taxan 2 000 kr/tim exkl. moms. Vid tvist kan även oftast rättsskyddsförsäkring nyttjas. Det finns även möjlighet att teckna ramavtal för löpande juridisk rådgivning/biträde. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontaktuppgifter till förbundsjuristerna:
Jur.kand Lina Sabadello
Hanterar främst frågor inom bygg- och entreprenadrätt, ABM 07 och hyresrätt.
e-post: lina.sabadello@svenskhandeljuridik.se
tel: 010 – 47 18 531

Jur.kand Henrik Eliason
Hanterar främst frågor inom köp- och konsumträtt samt hyresrätt.
e-post: henrik.eliason@svenskhandeljuridik.se
tel: 010 – 47 18 533

Jur.kand Malin Winbom
Hanterar främst frågor inom avtalsrätt och e-handel samt är kontaktperson vid frågor avseende ramavtal för juridiskt biträde.
e-post: malin.winbom@svenskhandeljuridik.se
tel: 010 – 47 18 590

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.