Juristen

Råd och stöd i juridiska frågor från vår förbundsjurist.

Som medlem i Byggmaterialhandlarna får du råd och stöd i juridiska frågor från juristerna på Svensk Handel Juridik.

  • Förbundsjuristerna hanterar flertalet av de juridiska frågor som du som medlem kommer i kontakt med inom din verksamhet, dvs. avtalsrätt, köp- och konsumenträtt, e-handel, entreprenadjuridik, hyresrätt och andra aspekter inom handelsrätten.
  • Förbundsjuristerna kan även ta fram eller granska medlemsföretags avtalsmallar för att ge bästa förutsättningarna vid ingåendet av affärsrelationer och minskar risken för tvister.
  • Utbildning är en investering som ger snabb och hög avkastning. Förbundsjuristerna har lång erfarenhet av utbildning inom handel håller både färdiga utbildningspaket samt kan skräddarsy en kurs utifrån era specifika behov. Kurserna kan hållas hos medlemsföretaget, i Svensk Handels lokaler eller via Skype.
  • Telefonrådgivning är gratis och de svarar måndag-fredag på kontorstider.
  • Har du behov av ytterligare juridiskt biträde är taxan 2 000 kr/tim exkl. moms. Vid tvist kan även oftast rättsskyddsförsäkring nyttjas. Det finns även möjlighet att teckna ramavtal för löpande juridisk rådgivning/biträde. Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Kontaktpersoner på Svensk Handel Juridik

         

Malin Engblom                          Emilie Hjelte
Affärsjurist                                  Affärsjurist
tel: 010-47 18 617                       tel: 010-47 18 567

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.