Essve återkallar träskruvar

Från Essves hemsida

Nu återkallar Essve träskruvar på grund av risk för vätesprödhet som upptäckts vid en analys efter en reklamation.  Det var just vätesprödhet som en metallexpert varnade för i JBF före jul.

I nummer 12 av Järn Bygg Färg som kom ut i december uttalade sig metallexperten docent Olle Grinder om de problem med träskruvar som JBF uppmärksammat under hösten.  Essve har hela tiden tillbakavisat alla uppgifter om att det skulle vara fel på deras produkter.  Men flera kunder, proffs såväl som privatkonsumenter, har trätt fram och berättat om att framför allt trallskruvar har gått itu och förstört altanbyggen över hela Sverige.

Kundernas fel

Essves förklaring har hela tiden varit att kunderna gjort fel. De har helt enkelt inte följt de rekommendationer om hur skruvarna ska hanteras som företaget informerat om.  Det har handlat om fel dimensioner och fel typ av infästning för olika typer av konstruktioner. 

Men nu medger Essve för första gången ett produktfel. Så här skriver Essve på sin egen hemsida den 5 januari i år:  ”I december mottog ESSVE en reklamation och genomförde en analys då det fanns tecken på risk för vätesprödhet. I detta fall kunde inte ett produktfel uteslutas. På grund av risk för vätesprödhet i detta parti återkallar vi därför denna batch som har sålts till ett tiotal återförsäljare i Sverige under perioden 23 augusti till 9 oktober 2017. Berörda återförsäljare har kontaktats och informerats.”

Det var just vätesprödhet som Olle Grinder pekade ut som orsak till att skruvar går av.

– Jag är övertygad om att träskruvarna havererat på grund av väteförsprödning och jag ser ingen annan brottmekanism. Teorin att brotten skulle ha uppstått på grund av de spänningar som erhålles när trä blir fuktigt och sväller är helt orealistisk, sa Olle Grinder till JBF.

Analys

 

För att verkligen nu få slutlig visshet om vad som hänt med de aktuella skruvarna uppger Essve att de tagit kontakt med en tredje part som ska analysera de reklamerade produkterna. Enligt Olle Grinder tar en analys rörande väteförsprödning flera månader att utföra och kostar dessutom en hel del pengar.

Men de kunder som JBF talat med vittnar om problem med skruvar där köpen ligger upp till flera år tillbaka i tiden.  De flesta av dessa skruvar har sannolikt aldrig gått vidare till en dylik analys. Frågan är nu om problemet bara är begränsat till partiet i augusti förra året. Vad beror i så fall de övriga reklamationerna på? Det återstår fortfarande att besvara.

 

 

 

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.