Färggiganter i domstol mot uppstickare

Friska rum olaglig formulering?

Den 14 mars går Colorama den första ronden mot sina största färgleverantörer i domstolen tillsammans med lilla uppstickaren Färgbygge.  Då ska det avgöras om miljö- och hälsofördelarna med Färgbygges produkter har överdrivits i reklamen.Det är en närmast unik rättslig tvist som uppstått på högsta nivå i färgbranschen.  Sveriges största  färgfackhandelskedja Colorama med 163 medlemmar och en omsättning på 2,6 miljarder kronor bråkar med sina egna leverantörer tillsammans med den lilla uppstickaren Färgbygge.

Sveriges Färg- och Limföretagare, Sveff, som organiserar alla stora färgtillverkare retar sig på Färgbygges och Coloramas marknadsföring av Färgbygges inomhusfärger. Färgbygge fick redan för ett år sedan ett varningsbrev från Sveff och bestämde sig efter en egen granskning att släppa formuleringar som exempelvis ”produkter som är skonsamma för människa och miljö”, ”giftfri färg” och ”Vårt färgsystem driver aktivt utvecklingen mot ett hållbart samhälle”. 

Övergav flera formuleringar

Colorama övergav i sin marknadsföring meningar som ”Färger som är bättre för barn än alla färger som finns” och ”Det naturliga innehållet gör väggarna extra vackra”. Sveff var inte nöjda utan stämde genom sitt servicebolag både Färgbygge och Colorama. Färgbygge slåss för att kunna använda 13 formuleringar. Det gäller exempelvis ”För friska rum” ”unik, miljövänlig inomhusfärg”. Colorama framhärdar i att säga ”Ekofärgen för friska rum” och ”Helt naturliga råvaror” samt ytterligare 19 påståenden. Färggiganterna yrkar att Patent- och marknadsdomstolen vid vite om två miljoner vardera för Colorama och Färgbygge förbjuder användningen av de aktuella formuleringarna. Sveff med sina omkring 58 medlemsföretag skräder inte orden. Marknadsföringen från Coloramas och Färgbygges sida anses vara ”grovt vilseledande, av skrämselkaraktär och otillbörlig samt misskrediterande mot konkurrerande färger och färgtillverkare”.

Och genom att tala om sin egen färg som giftfri etcetera antyder Färgbygge, menar Sveff, att konkurrenternas färger innehåller gifter och hormonstörande ämnen.  Färgbygge uppger sig inte ha några ambitioner att utmåla konkurrenternas produkter som sämre utan vill bara benämna sina produkter efter vedertagen terminologi inom byggsektorn. Den 14 mars är det så kallas muntlig förberedelse i målet. 

 

 

 

 

 

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.