Glad sommar från JBF

Glad sommar från JBF

Vi på JBF:s redaktion önskar er en riktigt glad sommar. Nyhetsbrevet kommer tillbaka i augusti och papperstidningen kommer ut i september. Materialdag för annonser i septembernumret är den 18 augusti.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.