K-rauta äntligen på plus

K-rauta redovisar svarta siffror för första gången på nio år i Sverige. Försäljningen ökade i linje med genomsnittet i branschen. K-rautas rörelseresultat före avskrivningar var alltså positivt för första gången på nio år. Men några rader ner slutar det ändå på minus 2,8 miljoner kronor. Detta ska dock jämföras med förlusten året innan på 31,2 miljoner kronor. En del av framgången får nog tillskrivas tidigare vd:n Johan Wiklund som slutade förra höstten efter 4,5 år i företaget. Han anställdes för att stoppa förlusterna som låg på 266 miljoner när han började.

Försäljningen i K-rautas 20 svenska anläggningar ökade med 4,7 procent i fjol vilket var ungefär som branschen i övrigt.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.