Metallexpert: Hög vätehalt orsak till att skruvar gått av

Teorin att brotten skulle ha uppstått på grund av de spänningar som erhålles när trä blir fuktigt och sväller är helt orealistisk. Det säger metallexperten docent Olle Grinder till JBF med anledning av våra artiklar om att ett stort antal skruvar för trätrall har gått sönder efter montage.Olle Grinder är övertygad om att problemet med att skruvarna gått av en tid efter montage beror på så kallad väteförsprödning, vilket förorsakas av för hög vätehalt i fästelementenOlle Grinder har arbetat ett flertal år med utveckling av ytbeläggningsmetoder för höghållfasta fästelement och dessa metoder har även använts industriellt i Sverige och USA. Han poängterar att det endast är höghållfasta stål (främst kolstål och sätthärdade stål) som drabbas av väteförsprödning.

 

Ett problem för tillverkarna och leverantörerna av fästelement till exempel skruvar för trätrall är att en eventuell förekomst av väteförsprödning tar lång tid att analysera och att detta är kostsamt. Normal kvalitetskontroll, omfattande mekanisk provning och kemisk analys kan inte påvisa att fästelementen kan riskera att gå av på grund av väteförsprödning.

Statisk dragprovning av fästelement

I stället får man använda en metod som bygger på statisk dragprovning av ett flertal fästelement under åtminstone några månaders tid och vid några olika belastningsnivåer exempelvis mellan 20 – 80 procent av brotthållfastheten. Fästelementens hållfasthet kommer då att minska kraftigt med ökande belastningstid om stålet är väteförsprödat och i vissa fall ned till 20 procent av stålets brotthållfasthet, som bestäms genom vanlig dragprovning.

Bland de byggare som drabbats finns det också sådana som använt träskruvar för inomhusbruk. Här konstaterar Olle Grinder att väteförspröda skruvar går lika snabbt sönder om de applicerats inomhus som utomhus i fuktig miljö.

Värmebehandling

Hur åtgärdar man då problem med väteförsprödhet? Olle Grinder uppger att detta helt kan elimineras genom en enkel värmebehandling, så kallad väteavdrivning av fästeelementen efter sista ytbeläggnings-steget och vid en temperatur av 180 – 220 C och under upp till 24 timmar beroende på stålets mekaniska egenskaper. Värmebehandlingen måste påbörjas senast 4 timmar efter det att sista ytbeläggnings-steget genomförts, annars kvarstår vätet i stålet och detta är fortsatt försprödat. Detta är idag normal industriell praxis internationellt.

Olle Grinder har fått en beskrivning av de fall JBF har skildrat och han noterar särskilt att skruvarna gått av först en tid efter montage.

– Jag är övertygad om att träskruvarna havererat på grund av väteförsprödning och jag ser ingen annan tänkbar brottmekanism. Teorin att brotten skulle ha uppstått på grund av de spänningar som erhålles när trä blir fuktigt och sväller är helt orealistisk. Trä har helt enkelt inte den hårdhet och det deformationsmotstånd som skulle krävas för att dra sönder vanlig trallskruv.

Fråga till Essves kommunikatör Maria Livijn: Är docenten Olle Grinders analys korrekt, det vill säga att Essves skruvar drabbats av väteförsprödning?

”I de fall som du har lyft upp tidigare har vi låtit en tredjepart analysera skruvarna. Vi har då sett att skruvarna har gått av för att de har använts till en konstruktion som de inte varit avsedda för och/eller att skruven har utsatts för överbelastning, antingen vid monteringen eller efteråt. Analyserna har inte påvisat kvalitetsproblem i tillverkningen. Essve har inte heller några reklamationer på blankförzinkad inomhusskruv, därför har det inte varit aktuellt med separata vätessprödhetstester”.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.