Reklambyrå återvänder till XL-Bygg

Reklambyrå återvänder till XL-Bygg

Byggvarukedjan XL-BYGG väljer Falck & Co som ny reklambyråpartner.

 

– Vi uppfattas redan idag som det starkaste varumärket inom bygghandeln, hos både proffs och konsumenter. Nu är det dags att lägga i nästa växel för att stärka vårt varumärke ytterligare. På det sättet kan vi säkra att vi fortsatt är nummer ett även i framtiden. Timingen kunde inte vara bättre eftersom bygghandeln förväntas gå in i en tuffare konjunktur”, säger XL-Byggs vd Karin Eriksson.

XL-Bygg har god erfarenhet av byrån sedan tidigare, då den stod bakom lanseringen av XL-Býgg år 2009 och sedan var dess partner till och med 2012.

Falck & Co har stor erfarenhet av byggrelaterade företag med kunder som bland andra SCA, Höganäs, Essve och BOA samt detaljhandelskedjor som Team Sportia och Bad & Värme.

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.