Riksdagsman besökte PoG

Riksdagsman Håkansson med byggmaterialhandlare Gustafsson

 PoG fick på torsdagen besök av en riksdagsman på anläggningen i Malmö.
– Jag framförde mina synpunkter på hur företagsklimatet utvecklats i Sverige, vilket tyvärr är negativt för mindre bolag och ofta familjeföretag, säger Kalle Gustafsson, ägare till PoG.

Kalle Gustafsson hade bjudit in ett par riksdagspolitiker i samband med företagaredagen på Svenskt Näringsliv och socialdemokraten Per-Arne Håkansson tackade ja. Han gjorde en rundvandring på anläggningen i Malmö tillsammans med PoG:s ledningsgrupp. Han talade med flera av medarbetarna och diskuterade hur deras vardag ser ut och hur olika saker påverkar byggbranschen. 

– Vi hade sedan en genomgång tillsammans med delar av vår ledningsgrupp om vad som är viktigt för vår bransch och vilka utmaningar vi har. En hel del av diskussionen handlade om vad bygghandelen tillför i värdekedjan och hur vi jobbar för att göra vår del av branschen mer attraktiv som arbetsgivare, berättar Kalle Gustafsson.
PoG:s ägare skrädde inte orden utan passade på att framföra synpunkter på hur företagsklimatet utvecklats i Sverige, vilket han menar har varit negativt för mindre bolag och ofta familjeföretag som PoG.

– Stora resurser läggs ner för stora industribolag och börsbolag, andra bolag försvinner ofta i debatten. Vi var väldigt överens om att oavsett vad vi tycker politiskt, ska vi tillsammans se till att Sverige utvecklas positivt många år framöver.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.