Rot stiger igen

För andra månaden i år stiger Rotutbetalningarna. Även antalet utförare och köpare ökar.Det har varit upp och ner i Rot-statistiken under första delev av  2017. I mars ökade utbetalningarna jämfört med samma månad förra året för att i april minska igen och hamna under 600 miljoner kronor. I april sjönk även antalet utförare och köpare  med cirka 2000 resektive 1000.

 

I maj är det mungiporna uppåt igen trots förra årets försämring till 30 procent i avdrag jämfört med 50 procent tidigare. Från mindre än 700 miljoner kronor ökade betalningarna till 728 miljoner kronor. Antalet utföra var knappt 117 000 jämfört med 109 000 i maj i fjol. Antalet köpare var 23 833, en ökning med drygt 600 i förhållande till förra året.

Kanske har nedgången stannat av nu. Det återstår att se i kommande statistik.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.