Sprickor i golv berodde inte på luften

Byggmax ska ersätta  en kund med ett nytt fackmannamässigt inmonterat golv för 25 000 kronor. Förklaringen om onormalt hög luftfuktighet håller inte i Allmänna reklamationsnämnden.Kvinnan köpte den 27 mars 2013 ett vitlackerat plank i ask för 25 000 kronor som använts till golvläggning på Byggmax i Luleå. Kort efter inläggningen uppstod sprickor och resningar i skarvar. Två plank har redan bytts ut, vid tidigare reklamation. Hon upptäckte felet 2014 och reklamerade golvet 2014 och 2015 med samma typ av fel. Dessa gånger har bolaget åtgärdat felen. Den reklamation som ärendet gäller gjorde hon den 12 december 2016.

Bolaget anser att det handlar om luftfuktigheten i lägenheten och att hon inte vårdat planken rätt. Byggmax hävdar att kunden hade ett inomhusklimat som låg långt under vad som krävs av fabrikanten, det vill säga över 45 procent. I fabrikantens läggningsanvisningar framgår tydligt att luftfuktigheten ska vara över 45 procent, men eftersom GBR och Ama anser att 30 procent vore en lämpligare siffra följer Byggmax dessa rekommendationer. Under 30 procent kan trä utsättas för sprickbildning. Mot bakgrund av de bilder som kunden har presenterat anser bolaget att ytsprickorna beror på alldeles för låg relativ fuktighet (RF) inomhus.

Golven omfattas av en garanti. De sprickor och resningar som framgår av åberopad utredning kan enligt reklamationsnämnden inte ses som ett resultat av normal användning. Bolaget har inte gett in någon dokumentation som styrker att luftfuktigheten varit lägre än som angivits som gränsvärde vid förvärvet av golvet. Därför har kunden till ett nytt fackmässigt inmonterat golv i jämförbar prisklass.

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.