Stark försäljning i november

Stark försäljning i november

Efter oktober månads kraftiga förbättring med en stark positiv utveckling fortsatte försäljningsutvecklingeni byggmaterialhandeln i samma takt även i november. Försäljningen ökade med 9,4 procent avseende jämförbara enheter jämfört med samma månad föregående år.

Svaga jämförelsetal från november 2016 gav goda förutsättningar för tillväxt i år. Antalet vardagar var lika många i november i år som i november i fjol. Hittills i år, det vill säga under perioden januari-november, har försäljningen ökat med 5,1 procent avseende jämförbara enheter. 

Kommentar från Byggmaterialhandlarna

– Jag är positivt överraskad, säger Ulf S. Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna. Uppgången under året ser ut att hålla ända till årsskiftet. Vi fick en nedgång i april men resten av året har visat plussiffror.

– Den starka utvecklingen gällande nyproduktion är upp på mycket höga nivåer och det gynnar naturligtvis oss också. Vi har definitivt kompenserat oss för nergången på ROT-marknaden, avslutar en nöjd Ulf S. Gustafsson.

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.