Truckkörning kostar byggvaruhus 132 000 kronor

En truck som inte klarat besiktningen kostade Bauhaus i Bromma 132 000 kronor i sanktionsavgifter till Arbetsmiljöverket efter att reglerna skärpts. Domstolen godtar inte invändningen om en felaktig besiktning.Vid en inspektion 2015 på Bauhaus i Bromma uppmärksammade Arbetsmiljöverket att byggvaruhuset använde en besiktningspliktig plocktruck trots att den vid besiktning ett halvår tidigare inte hade bedömts som betryggande säker. Det var fel på lutningsindikatorn och därför krävdes en ombesiktning. Någon sådan hade emellertid inte gjorts vid tidpunkten för inspektionen.

 

Problemet var bara att Bauhaus verkstad inte hade kunnat hitta något fel på den. Detta skrev Järn Bygg Färg om förra året. Trucken ska i själva verket ha varit prickfri. Enligt Bauhaus och även enligt verkstaden hade besiktningsföretaget Inspecta utfört besiktningen på ett felaktigt sätt. Lundgren Truckservice hittade inget fel på lutningsindikatorn vid en kontroll i december 2014. Inspecta kan ha missat att lutningsindikatorn inte ger utslag förrän plattformen hissats minst 510 millimeter. Ytterligare två kontroller efter inspektionen i april från Lundgrens sida visar på en felfri truck.

Stenhårt

Om ett företag använder en truck som underkänts i besiktningen visar Arbetsmiljöverket ingen nåd utan går stenhårt på sina föreskrifter. Tidigare fick detta inte samma konsekvenser. Fram till första 2014 krävdes nämligen att Arbetsmiljöverket gick till polis och åklagare för att en förseelse skulle kunna resultera i böter.  Det systemet ansågs ineffektivt och många ärenden gick aldrig vidare.

Numera kan Arbetsmiljöverket själv besluta om så kallade sanktionsavgifter på mellan 40 000 och 400 000 kronor utan att blanda in de rättsvårdande myndigheterna. Det gäller ett antal bestämmelser, bland annat avseende truckar. Och eftersom avgifterna baseras på antalet anställda drabbas större företag hårdast. Som Bauhaus i Bromma.

I fallet med Bauhaus i Bromma blev avgiften 40 000 kronor plus 721 kronor per anställd och eftersom byggvaruhuset i Bromma har 129 anställda slutade beloppet på 132 000 kronor. Det kan jämföras med böterna för att i motsvarande situation ha kört en bil eller en lastbil som ligger på 1 500 kronor och endast drabbar föraren drabbas.

Gick till domstol

Bauhaus fick mindre än en månad på sig att godkänna sanktionsavgiften, annars hotade verket med att gå till domstol vilket skedde. Trots att trucken klarade ombesiktningen hos Inspecta fullföljdes den rättsliga processen.

I förvaltningsrätten hävdade Bauhaus också att trucken lämnade lagret sedan en medarbetare tagit reservnyckeln som förvarades på logistikchefens kontor och, helt i strid med varuhusledningens och skyddsombudens information, fört ut trucken i butik.

Varken denna eller andra invändningar hjälpte. Förvaltningsrätten säger i sin dom att strikt ansvar gäller och möjligheten att slippa avgiften är begränsad, till exempel om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om avgiften inte står i rimlig proportion till överträdelsen.

Bauhaus mötte ingen nåd utan fick betala de 132 000 kronorna. Bolaget avstod från att överklaga domen.

Den 28 augusti kom Arbetsmiljöverkets besked: Fallet överlämnas till förvaltningsrätten för avgörande.

Mikael Kindbom

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.