Woody ut på nätet

Woody ut på nätet

Woody tar klivet ut på nätet med ny e-handel men endast för landets företagare. En produktkatalog med 8 000 artiklar och en koppling mellan den lokala kunden och bygghandeln ska bädda för ökad omsättning.

Bygghandeln är en av de hetaste branscherna på nätet just nu och inom fem år väntas online stå för tolv procent av den totala bygghandeln i Sverige. Trots det finns det fortfarande bygghandelskedjor som står utan en e-handelslösning. En av dessa är Woody Bygghandel, men nu händer saker.  En artikelkatalog med 8 000 artiklar förbereds på nätet.

Slutkonsumenterna får dock vänta, i dagsläget rör det sig endast om en satsning på e-handel gentemot företag som komplement till de fysiska anläggningarna.

– Detta är en stor satsning för oss som kedja och det känns helt rätt, säger Mikael Tykesson, marknadschef på Woody Bygghandel.

Svårt komma ut tidigare

Woody har tidigare haft svårt att få till en fungerande modell för e-handel men Ninetech, som ska ta fram den nya e-handelslösningen, har haft liknande uppdrag tidigare.

– Vi har unika erfarenheter från e-handelsprojekt tillsammans med liknande fackhandelskedjor och förstår därför Woodys organisation, krav och behov bättre än någon annan. Tillsammans inleder vi nu en satsning i säljstöd och e-handel som kommer underlätta byggproffsets vardag, säger Gustav Enocksson, kundansvarig Ninetech.

Mikael Tykesson medger att satsningen kommer sent.

–          Många har sagt länge att genombrottet ska komma och men nu tror jag att vi är där. Jag är övertygad om att det här blir en stor del av vårt möte med kunderna och ett sätt att hjälpa  proffsen i deras vardag att bli mer effektiva och lönsamma.

E-handelslösningen kommer fungera så att proffsen länkas ihop med sin lokala handlare och gör beställningarna därifrån. Sedan kan byggaren precis som i dag välja hur varorna ska hämtas eller levereras.  Till detta kommer en rad tjänster som Mikael Tykesson tror mycket på men som han ännu inte vill avslöja inriktningen på.  

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.