Hur vill du få information om vad som händer inom byggmaterialhandeln?

Till alla våra medlemmar

Byggmaterialhandlarna utvärderar just ni hur vi på bästa sätt ska förse dig i branschen med information om aktiviteter och om branschen i stort. Syftet är att bidra med värdeskapande kunskap som du har nytta av i ditt arbete och fortsatta karriär. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill bidra genom att svara på några frågor.
Hela enkäten tar 1-3 minuter att svara på, och sista svarsdatum är den 11 mars

Enkäten är helt anonym och dina svar kommer ej kunna kopplas samman med dig på något sätt.

Tack för att du tar dig tid att svara!

Vi vill be dig att besvara enkäten via denna länk,

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.