100% Proffs vinnare av månadens bild

Vi gratulerar 100% Proffs som utsetts till vinnare av månadens bild.

Genom #stoltbyggmaterialhandlare  sprider vi kunskap om vår bransch. Varje månad utser Byggmaterial-handlarnas Attraktivitetsråd en vinnare som vi tycker är extra bra på att spegla vår bransch. Månadens bild publiceras också i vår branschtidning JBF och vi delar den även i våra sociala medier. Fortsätt gärna att dela vidare. Vi skickar tre trisslotter till 100% Proffs som pris för bilden!

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.