Anmäl dig till Byggmaterialdagarna den 26-27 september 2019

En av de viktigaste mötesplatserna för våra medlemmar är Byggmaterialdagarna som arrangeras en gång per år. Här samlar vi, förutom våra medlemmar, inspirerande och insiktsfulla talare samt makthavare som har inverkan på vår verksamhet. Detta är den årliga branschsammankomsten du inte har råd att utebli från.

I år kommer vi att behandla tre huvudfrågor, hållbarhet, attraktivitet och digitalisering. Det kommer vi göra utifrån ett branschnära- och omvärldsperspektiv tillsammans med en rad intressanta föreläsare.
Två av årets talare är

Catharina Elmsäter-Svärd –

Så rustar vi Sverige för 11 miljoner människor
Catharina Elmsäter-Svärd är vd för Sveriges Byggindustrier sedan 2017. Innan dess har hon bland annat varit infrastrukturminister samt finanslandstingsråd i Stockholm.

Catharina kommer att prata om vilken central roll Sveriges Byggindustriers medlemsföretag har för att rusta Sverige för 11 miljoner invånare och hur viktigt det är att branschen även framöver är attraktiv, sund och säker.

 


Sandra ”ByggSandra” Mobaraki –

Hur använder vi sociala medier och digitalisering för att påverka och förändra?
Sandra Mobaraki har en 6 årig bakgrund från detaljhandeln inom bygg med fokus på byggprojekt. På 8 månader har hon lyckats etablera ett varumärke på sociala medier vid namn av Byggsandra. Syftet är tydligt då hon vill förändra synen av byggbranschen med målet att inspirera fler kvinnor till byggsektorn. Genom att använda sig av sociala medier, ett digitalt språk som branschen inte är van vid så utmanar hon normerna. Även detta kommer hon göra på plats under föreläsningen. Vad innebär det i praktiken, att vi ska digitalisera en organisation? Varför är vi inte en attraktiv bransch för kvinnor? Och hur går man från tanke till handling, för att på riktigt göra en skillnad? Allt detta och lite till kommer Byggsandra att beröra. Det kommer vara utmanande och normbrytande.

 

Byggmaterialdagarna 2019 genomförs 26 – 27 september på Frösundavik i Solna.
Läs mer Byggmaterialdagarna här

Anmäl dig här

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.