Årsmöte i Byggmaterialhandlarna den 8 mars

Välkommen till Byggmaterialhandlarnas årsmöte fredagen den 8 mars – 2019

2018 har lagts till handlingarna och vi kan blicka tillbaka på ett år med positiv försäljningsutveckling i branschen. För förbundet har året också varit händelserikt med ny vd, översyn av arbetet med vår informationsstandard Vilma, uppstart av samarbete kring hållbarhetsfrågor, deltagande i Almedalen för att skapa fler och nya kontakter inom byggsektorn, satsning på att öka attraktiviteten för branschen med bl.a. ett nytt ambassadörsprogram och stort deltagande på vårt årliga event Byggmaterialdagarna.

Årsmötet genomförs som Skypemöte

I år genomför vi årsmötet som Skypemöte. Detta för att göra det möjligt för flera att delta och kommunicera samtidigt som vi blir både tids- och kostnadseffektiva. Du som önskar är naturligtvis välkommen till Svensk Handel, Regeringsgatan 60.

Byggmaterialindex  – Vårt nya samarbete med HUI Research kring statistik om försäljningsutvecklingen i byggmaterialhandeln

Efter själva årsmötesförhandlingarna, cirka 11.00, får vi en presentation av Andreas Svensson, senior analytiker på HUI Research. Andreas kommer att presentera Byggmaterialindex – vår nya abonnemangstjänst kring statistik om försäljningsutvecklingen i branschen.  

Anmälan – svara redan idag

Det är viktigt för oss att veta vilka som deltar. Vi vill därför att du anmäler dig till oss oavsett om du avser att delta på Skypemötet eller delta på plats.

Anmäl dig genom att skicka epost till info@byggmaterialhandlarna.se.

Senast en vecka innan mötet får de som anmält sig alla handlingarna till årsmötet.

Meddela oss senast 2/3 och ange i svaret om du avser att delta på plats.

Dag & Tid: Fredag 8 mars 2019 kl. 10.00 – 11.30 ca. Kaffe serveras från kl 9.30 för de som deltar på plats.

Bifogat finns föredragningslistan

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.