Byggmaterialhandlarna träffar bostadsminister Per Bolund

Idag träffade Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna bostadsminister och språkröret för Miljöpartiet de Gröna Per Bolund för en intervju om hans och regeringens syn på bostadsbyggandet och bostadsmarknaden. Du kan ta del av intervjun i sin helhet i vår  nya tidning ByggMaterial som kommer i september.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.