Byggmaterialindex för februari är släppt

Byggmaterialindex från Byggmaterialhandlarna visar att branschens försäljning växte stabilt under februari 2019.  Den region som växte starkast, mätt på jämförbara butiksenheter, och därmed bidrog mest till utvecklingen var västra Sverige. Svagast utveckling hade regionerna Mellansverige och södra Sverige.

Historiskt har västra Sverige växt starkast

Västra Sverige är den region som sedan år 2010 uppvisat starkast tillväxt. Fram till 2015 växte många regioner i takt med västra Sverige men efter det har skillnaderna ökat och västra Sverige dragit ifrån. Stockholmsregionen följde länge rikets trend men efter 2015 har tillväxten mattats av ordentligt, vilket gör regionen till den som haft lägst tillväxt under perioden. Vid årsskiftet 2015/2016 sänktes ROT-avdraget och under våren 2016 infördes ett amorteringskrav. Förändringen av ROT-avdraget gör det mindre fördelaktigt att bygga om och amorteringskravet gör det svårare att låna till bostad, vilket påverkar bostadspriserna och rörligheten på bostadsmarknaden. 2016 blev också det år då bostadspriserna började mattas av ordentligt. Förändringarna hade störst effekt i Stockholm eftersom priserna där är högre än i övriga landet. Att färre flyttade och renoveringstakten gick ned är några av förklaringarna till att byggmaterialhandeln utvecklats mer trögt i Stockholm än i övriga Sverige.

Byggmaterialindex ger alla möjlighet att löpande följa utvecklingen i byggmaterialhandeln och dessutom följa utvecklingen för olika regioner och produktgrupper. För mer information och för att prenumerera gå in på www.byggmaterialindex.se.

– Byggmaterialindex släpps varje månad och innehåller information om byggmaterialhandelns försäljning. Bland annat ger Byggmaterialindex information om hur försäljningen har utvecklats i riket och i fem olika regioner, säger Monica Björk, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.


Tabell. Regioner efter störst genomsnittliga tillväxt 2010-2018, jämförbara enheter och löpande priser

Störst tillväxt 2010-2018
1. Västra Sverige
2. Norra Sverige
3. Mellansverige
4. Södra Sverige
5. Stockholmsregionen

Källa: Byggmaterialindex

Information om den nya prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

 

För frågor om statistiken kontakta:

Josef Gäreskog, analytiker HUI Research

Telefon: 070-260 80 81
E-post: josef.gareskog@hui.se

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.