Hur ser framtiden för byggmaterialhandeln ut?

Ledare till JBF

Hur ser framtiden ut och vad är det för något i vår omvärld som påverkar vår bransch mest framöver. Kommer konsolideringen av handlare fortsätta och det blir färre aktörer på sikt? Kommer e-handeln på allvar slå igenom och förändra hur vi säljer byggmaterial? Och kommer kraven på hållbarhet och minskad miljöbelastning skapa nya affärsmöjligheter.  Efter ett år som vd för Byggmaterialhandlarna reflekterar jag i denna ledare över några av de stora frågorna som kan komma att få stor betydelse för hur vår bransch utvecklas.

Konsolidering i branschen pågår för fullt just nu och vi kan dagligen läsa om handlare som köps upp eller ansluter sig till en kedja.  Några stora familjeföretag har gått i graven och antalet fria handlare minskar. Kommer ägandet av branschen på sikt att stanna i Sverige och kommer det finnas utrymme för småskaliga aktörer som hittar sin väg till ökad specialisering? Rekordåret 2015 så hade branschen tillväxtsiffror på 12-15 % vissa månader, med en topp precis innan rotavdraget sänktes. Nu är den mer normala tillväxtsiffror med en ökning på ca 2% per månad.  I goda tider går det bra för alla men hur förbereder sig en handlare för lågkonjunkturen som ju kommer förr eller senare?

 

E-handel och digitalisering – Kommer den framväxande e-handeln att slå ut delar av byggmaterialhandeln? Knappast hela sektorn, men vissa delar av den eller vissa produktsegment kommer bli mer konkurrensutsatta. Amazon håller på med sin etablering i Sverige och det kommer säkert påverka även vår sektor. Det finns också krav på ökad digitalisering och att alltmer av informationen ska finnas digitalt. Det skapar möjligheter till helt nya lösningar och beteenden och kan även bidra till obrutna informationsflöden. Hur ser affärsmöjligheterna ut i när detta slår igenom fullt ut?

 

Hållbarhetskraven ökar – Vi ser tydligt hur ungdomsgeneration oroar sig för klimatfrågan. Senast i mitten av mars med den globala ungdomsstrejken initierad av Greta Thunberg, som samlade ungdomar i 125 länder. Nuvarande regeringen har också flera utredningar kopplade till hållbarhetsfrågan och byggmaterial. Så nya lagar och regler kommer, och det gäller att vi följer med i trenden och är tidigt ute med förändring för att inte hamna på efterkälken.

 

Hur blir vi mer attraktiva – Vi behöver göra branschen mer attraktiv för unga och visa på de spännande karriärvägarna som finns. Men hur ska vi få branschen att uppfattas som modern så att den kan intressera den yngre generationen och öka mångfalden? Visst kan ett bättre anpassat gymnasieprogram och även högskoleutbildning bidra men jag tror än viktigare är att synas i de mediekanaler som unga konsumerar och att vi arbetar för att skapa en arbetsmiljö och kultur där alla som söker sig till branschen också känner sig inkluderade.

 

Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.