Inbjudan till informationsmöte om ETIM i höst

Inbjudan till Informationsmöte ETIM 2019 FINFO och Byggmaterialhandlarna bjuder in samtliga Vilma certifierade leverantörer till informationsträffar under hösten för att informera om vad ETIM innebär och hur ni kan komma igång med att tillhandahålla ETIM-egenskaper till byggmaterialhandeln.

Den digitala informationen blir allt viktigare och byggmaterialhandelns behov av att beskriva produkter med specifika egenskaper på ett strukturerat sätt blir allt större. Inom byggbranschen används för detta ändamål den internationella standarden ETIM (European Technical Information Model). ETIM används även inom el och VVS branscherna.

Byggmaterialhandlarna förvaltar den svenska översättningen av ETIM Bygg och samordnar den svenska marknadens behov av förändringar. Sedan 2016 har även ett samarbete pågått med våra nordiska kollegor med att anpassa ETIM efter våra gemensamma behov. Hittills har bl.a. följande produktområden anpassats; trävaror, limträ, träbaserade skivor, gipsskivor, isolering, fönster och dörrar, takprodukter, golvprodukter.

Logiq som är Byggmaterialhandlarnas utpekade tekniska operatör för ETIM har byggt en tjänst för insamling, verifiering och distribution av egenskapsdata enligt ETIM standarden.

För att era produkter ska kunna presenteras på ett digitalt effektivt sätt och för att bygghandeln ska kunna göra urval och redovisa viktiga egenskaper behöver de berikas med relevanta och definierade tekniska egenskaper.

Passa på att anmäla er redan nu via länken till någon av nedanstående tillfällen:

Stockholm    anmälan  2019-09-17          kl 10.00 – 15.00 inkl. lunch

Helsingborg  anmälan  2019-09-19          kl 10.00 – 15.00 inkl. lunch

Stockholm    anmälan  2019-10-01          kl 10.00 – 15.00 inkl. lunch

Välkomna!

 

Inbjudan som pdf

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.