Medarbetarenkät 2018

Vi har inom byggmaterialhandeln som ett av våra övergripande mål att ständigt förbättra oss. Vi genomför nu för andra gången, tillsammans med de andra medlemsföretagen inom Byggmaterialhandlarna, en gemensam medarbetarenkät hos alla våra medarbetare. Syftet är att utvärdera trivsel, framtidssyn, inställning till byggmaterialbranschen i stort och se hur motiverade medarbetarna är.

Vi vill be dig att besvara enkäten via denna länk

Enkäten är helt anonym och det kommer aldrig att gå att utläsa vem som har svarat vad.

Enkäten tar 5-8 minuter att svara på och sista svarsdatum är den 1 oktober 2018.

Vi ser fram emot dina svar och hoppas på stort deltagande.

Med vänliga hälsningar

Alla kedjeledare in om Byggmaterialhandlarna

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.