Nu är 300 företag certifierade vilmaleverantörer!

300 företag är nu certifierade Vilmaleverantörer. Det betyder att de klarar att leverera information om produkter de säljer via byggmaterialhandeln enligt regelverket Vilma. Standarden som lanserades 2006 har utvecklats i takt med att marknadens krav på information om byggprodukter har ökat och ger idag byggmaterialhandeln tillgång till en bredare mängd information än tidigare.

Vilmastandarden som Byggmaterialhandlarna äger reglerar informationskraven på leverantörer till byggmaterialhandeln. Utvecklingen av standarden sker i samarbete med Finfo, handlarna, leverantörer och systemleverantörer.

Se filmen här

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.