Nu lanserar vi Byggmaterialindex tillsammans med HUI Research

Under en lång tid har Byggmaterialhandlarna i samarbete med HUI Research producerat branschstatistik gällande byggmaterialhandelns utveckling. Nu påbörjas nästa steg för att utveckla och fördjupa statistiken i syfte att förbättra analysen av branschen. Den nya statistiken finns tillgänglig genom en prenumerationstjänst.

– Byggmaterialhandlarna har i samarbete med de största företagen i byggmaterialhandeln drivit detta statistikprojekt för att möjliggöra en ökad marknadsinsikt. Den nya tjänsten ger alla intressenter till byggmaterialhandeln möjligheten att fördjupa sin analys av branschen, vilket skapar nya affärsmöjligheter, säger Monica Björk, VD, Byggmaterialhandlarna.

Vi är stolta och glada över möjligheten att tillsammans med Byggmaterialhandlarna få bidra med vår statistikkompetens och branschkunskap. Vi befinner oss i en tid då analys aldrig varit viktigare och detta arbete är en viktig del i att rusta branschen för framtiden, säger Jonas Arnberg, VD, HUI Research.

Den nya prenumerationstjänsten inkluderar bland annat regional utveckling som visar byggmaterialhandelns utveckling kopplad till efterfrågan i olika regioner. Tillsammans har vi också lagt ned ett stort arbete på, och är mycket stolta över, att kunna presentera detaljerad varugruppsstatistik med statistik på över 100 varugrupper. Varugruppsstatistiken ger möjligheten för fler att förstå branschens sammansättning och vad som driver försäljningen på detaljnivå. På sikt är ambitionen att fortsätta utveckla statistiken och göra den ännu mer detaljerad för att ytterligare förbättra analysmöjligheten.

Byggmaterialindex baseras på unik data från tio stora byggmaterialhandlare. Genom att prenumerera på Byggmaterialindex får du ett exklusivt beslutsunderlag som uppdateras varje månad. Prenumerationsalternativen är anpassade så att du ges möjlighet att själv bestämma vilken typ av beslutsunderlag ditt företag behöver.

Alla medlemmar i Byggmaterialhandlarna och alla Vilmacertifierade leverantörer får 10 % rabatt på abonnemanget fram till 28 februari.

 

Information om och beställning av den nya prenumerationstjänsten finns här 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.