Ny VD för Byggmaterialhandlarna

Monica Björk har rekryterats som ny VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Monica tillträder sin tjänst den 29 januari och tar över VD-skapet i samband med Byggmaterialhandlarnas årsmöte den 9 mars 2018 då Ulf S. Gustafsson går i pension.
Läs pressmeddelandet

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.