Obligatoriskt krav på Vilma release 2.1 för alla leverantörer vid årsskiftet

Byggmaterialhandlarnas styrelse har beslutat att fastställa 1 januari 2019 som deadline för när information enligt Vilmarelease 2.1 blir obligatorisk för alla leverantörer som levererar produkter till byggmaterialhandeln.

Byggmaterialhandlarna och FINFO jobbar tillsammans med att skapa förutsättningar för en ökad digitalisering av byggmaterialhandeln genom utväxling av validerad masterdata. Vilmastandarden som Byggmaterialhandlarna äger reglerar informationskraven på leverantörer till byggmaterialhandeln. FINFO sköter distributionen av informationen om byggprodukterna.

Från den 1 januari 2019 måste alla Vilmaleverantörer anpassa sina informationsleveranser i enlighet med Vilmarelease 2.1. Den viktigaste förändringen mot tidigare krav är att ALLA förpackningar och förpackningstyper förses med GTIN-nummer samt att krav på mått och vikt på alla förpackningar blir obligatoriskt. För att FINFO ska kunna distribuera en leverantörs information efter 1 januari 2019 krävs att leverantören har genomfört en godkänd test hos FINFO på att alla obligatoriska fält är korrekt ifyllda.

Under åren framöver kommer branschen kontinuerligt att utveckla standarden i takt med de krav på data som handelns kunder efterfrågar och som lagstiftningen kräver. Den nu annonserade deadlinen är ett steg i en utveckling som kommer att fortsätta under åren framöver.

Frågor om Vilmanivåer, releaser, testförfaranden, kan ställas till FINFOs kundsupport på info@finfo.se eller 08-402 41 30. Frågor kring vilmastandaarden och utbildning kan ställas till Byggmaterialhandlarna, 08-762 76 57, info@byggmaterialhandlarna.se.

Ta del av det brev som skickats ut till leverantörer och handlare om de nya kraven.

 

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.