Ökad ersättning för returer i Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall som drivs gemensamt av branschen hanterar 1,5 miljoner byggpallar per år i systemet. För att  ytterligare öka återanvändningen och för att säkra tillgången på pallar framöver har styrgruppen för systemet beslutat att höja ersättningen för returer. Priset höjs till 70 kronor för helpall och till 50 kronor för halvpall. Ersättning betalas alltid ut oavsett kvalitet på pallen. Samtidigt höjs debiteringen med motsvarande belopp till 107 kr respektive 80 kr. Differensen mellan debitering och kreditering blir därför fortsatt oförändrad. Priserna gäller från årsskiftet.
Läs mer 
Läs mer om Retursystem Byggpall

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.