Se filmen från Byggmaterialdagarna

Här är filmen från Byggmaterialdagarna 2018 – vårt årliga stora event och mötesplats för hela branschen. Över 180 bygghandlare och leverantörer deltog på eventet.

Se filmen här eller tryck på bilden nedan

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.