Tre av fyra medarbetare är nöjda

Pressmeddelande
En undersökning visar att tre av fyra medarbetare inom byggmaterialhandeln känner sig nöjda med sin arbetssituation. Området med störst förbättringspotential är utveckling och karriär. Behovet av utvecklingsmöjligheter och chans till att växa i företaget är som störst för personer mellan 20–35 år.

Byggmaterialhandlarna har låtit genomföra en undersökning bland de anställda i sina medlemsföretag. Undersökningen ger totalt sett en god bild av branschen och visar att medarbetare trivs på sin arbetsplats, med sina arbetsuppgifter och kollegor. Branschen upplevs mer positiv jämfört med genomsnittet i motsvarande undersökningar hos andra företag inom privat sektor. 1802 personer besvarade enkäten över hela landet vilket motsvarar ca en tiondel av alla anställda i branschen. 24 % av dessa är kvinnor.

Undersökningen visar att området med störst förbättringspotential är utveckling och karriär. Behovet av utvecklingsmöjligheter och chans att växa i företaget är som störst för personer mellan 20–35 år.

Vi ser att anställda inom branschen vill bidra till en förändring som till exempel att arbeta för en mer jämställd och mindre hård kultur. De ser vikten av en digital utveckling och närvaro på social media och de vill kunna påverka och jobba med nya idéer, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna.

Delaktighet och utbildning

För att de anställda ska vilja jobba kvar inom byggmaterialbranschen samt locka fler unga, måste det finnas möjlighet till utveckling:

Utvecklingsmöjligheterna är inget oväntat resultat, nästan vartenda bolag jobbar med det inklusive vi själva. Vi har ett utbildningsprogram med både ledarskapsutbildningar och utbildningar för medarbetare. Det är en grundläggande framgångsfaktor som jag även vill rekommendera till våra branschkollegor, säger Karin Eriksson, vd på XL-Bygg.

I undersökningen framkommer även att det förekommer hot och trakasserier, något som gäller medarbetare inom handel generellt.

Det är helt oacceptabelt och något vi alla måste jobba hårt för att motverka, säger Karin Eriksson, vd på XL-Bygg.

 

Ta del av hela pressmeddelandet (pdf)

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.