Månadens kommentar: Äntligen har vi en regering på plats!

Det tog sin runda tid, men äntligen har vi då en regering på plats. Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har kommit överens om en reformagenda som de deklarerat i ett 73 punktsprogram! Många av punkterna är ganska allmänt formulerade. Men några av punkterna, om de genomförs, kommer förhoppningsvis att underlätta bostadsbyggandet och även innebära goda förutsättningar för byggmaterialhandeln.

Ny bostadsminister är Per Bolund från Miljöpartiet, som tar över stafettpinnen efter Peter Eriksson. Miljöpartiet har under förra mandatperioden drivit frågor kring cirkulär ekonomi och hur vi kan öka andelen miljövänliga byggmaterial. Så ett rimligt antagande är att Per Bolund också kommer fortsätta driva dessa frågor i sin roll som bostadsminister.

Inom bostadsområdet nämns en reformering av hyresmodellen och friare hyressättning vid nyproduktion av hyresrätter, som ett steg mot en mer fungerande hyresmarknad. Man vill också underlätta flytt genom att räntan på uppskov på reavinstskatten tas bort. Man vill också minska regelkrånglet i planprocessen, också det med ambitionen att nyproduktionen ska öka. Hyresgästföreningen och Vänsterpartiet har redan protesterat högljutt så vi får se hur snabbt reformerna går.

Regeringen vill också att skapa en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Man ska tillsätta en utredning om att alla produkter skall ha ett produktpass med information om var produkten kommer ifrån och vad den innehåller. Det är en fråga som vi kommer bevaka, så att det blir en hanterbar lösning för oss. Handeln förser redan idag sina kunder med underlag för miljöcertifiering av byggnader och underlag till loggböcker genom vidarebefordran av miljö och produktinformation.

Byggmaterialhandeln kan också bidra med sin kompetens inom cirkulär ekonomi om hur byggmaterial kan återvinnas och återanvändas den dag då byggnaden ska tas ut drift eller förändras. Vi är en naturlig samarbetspartner i byggsektorn och deltar i dialog gällande krav som åläggs byggbranschen. Därigenom förbereder vi och underlättar vi för medlemmarna att hantera marknadens och samhällets hållbarhetskrav. Både för att minska klimat- och miljöpåverkan men även för att säkerställa att andra krav om ex begränsning av giftiga ämnen och spårbarhet kan uppfyllas.

Återstår nu att se om den nya konstellationen kan få samarbetet att fungera och reformerna som behövs för Sverige kommer till stånd. Vi håller tummarna.

/Monica Björk

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.