Om branschen

Information och fakta om byggmaterialbranschen.

Vi säljer produkterna i samma skick som vi köper dem. Vi tillför alltså sällan några nya fysiska mervärden. Däremot tillför vi ett flertal ”mjuka” mervärden såsom väl utvecklade lösningar för logistik, service och kunskap, installations- och monteringstjänster samt breda och djupa sortiment.

Branschglidning
Branschglidningen är idag väldigt stor. Handlare anpassar löpande sitt sortiment efter kundernas efterfrågan. Idag kan du hitta såväl blommor, tyg som möbler i butiker som ingår i vår bransch.
Tidigare fanns en tydligare gräns mellan bygghandlare, järnhandlare och färghandlare men de gränserna är numera ofta utsuddade.

Antal företag
Enligt vår egen uppskattning finns det idag ca 1 000 återförsäljare/handlare i landet inom vårt branschsegment. Totalt sysselsätter branschen ca 20 000 personer.

Omsättning
Branschens omsättning under 2018 uppskattas till 73 miljarder kronor (exkl. moms). I summan ingår bygg-, järn, och färgvaror.

paus_av Om du vill pausa/läsa        pa När du vill fortsätta uppspelningen

Konsument – Yrkesförbrukare
Återförsäljare i vår bransch vänder sig ofta till både privatkonsumenter och yrkesbrukare. Vissa företag har dock profilerat sig särskilt mot en av de två grupperna. Man har helt enkelt i sin affärsidé valt att specialisera sig mot exempelvis industrin, medan andra valt att enbart marknadsföra sig mot konsumenterna.
I vår bransch utgörs den större delen av omsättningen av försäljning till yrkesbrukare. Yrkesbrukare står för ungefär 65 % av omsättningen medan ”vanliga” konsumenter står för resterande 35 % men siffrorna skiljer sig åt ordentligt och stora lokala avvikelser förekommer.
Man bör också beakta det faktum att en stor del av den försäljning som sker till exempelvis en lokal byggare ofta sker på uppdrag av en konsument som köper hjälp av byggaren för att bygga om i sitt hem.

Kedjor
De flesta återförsäljare är anslutna till en kedja eller till någon annan form av inköpssamverkan. Cirka 50 av våra medlemsföretag har valt att stå utanför denna form av samverkan.

Utveckling – framtid
Under 2000-talet har försäljningsutvecklingen i branschen varit mycket positiv. En del av detta kan förklaras av den så kallade ”Timell-effekten”. Nästan alla större tv-kanaler har idag någon form av ”gör-om-hemma”-program. Detta har ökat såväl intresset för de produkter som vår bransch tillhandahåller som kraven på återförsäljarna. Branschen har också sett en stark ökning vad gäller e-handel. De flesta kedjor har idag väl fungerande e-handelslösningar.

Byggmaterialhandlarna ser positivt på den framtida utvecklingen för vår bransch. Kundstocken utvecklas kontinuerligt och svenskarna lägger en stor andel av sina tillgängliga resurser på sin bostad. Vi ser ingen risk för förändring av det beteendet. Det stora behovet av nybyggnation av bostäder, samtidigt som befintliga fastigheter löpande behöver underhållas, är ytterligare en anledning att se framtiden an med stor tillförsikt. Vi hoppas också att den starka fokuseringen på vår bransch skall leda till att ännu fler ungdomar ser vår bransch som en bransch med stora utvecklingsmöjligheter och därför söker sig till oss som blivande medarbetare.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.