Förmåner och service

Byggmaterialhandlarnas främsta uppdrag är att tillvarata våra medlemmars intressen och verka för tillväxt inom vår bransch. Detta åstadkommer vi genom en rad åtgärder och ett kontinuerligt arbete med våra medlemmars bästa i fokus.
Som medlem i Byggmateriahandlarna har du tillgång till ett flertal tjänster och förmåner som utformats efter våra medlemmars behov och önskemål.
Bland mycket annat kan du som medlem dra nytta av de följande tjänsterna:

Samordning

Byggmaterialhandlarna är den centrala och branschinsamlande instansen för företag inom bygg-, järn- och färghandelsbranschen och vi arbetar kontinuerligt med att se till att branschgemensamma projekt och frågor hanteras optimalt. Vi fungerar som pådrivare i dessa frågor centralt genom, bland annat, lobbying och samordning.

Information

En av de viktigaste delarna av vårt uppdrag är att se till att våra medlemmar alltid har tillgång till branschrelevant information. Här handlar det om såväl branschstatistik och ekonomiska data som information om avtal och föreskrifter från svenska myndigheter eller EU-direktiv. Byggmaterialhandlarnas månadsindex ger dig vital vägledning vad gäller trender och försäljning inom branschen.

Opinionsbildning

I vårt arbete ingår även att uppmärksamma vår bransch och tydliggöra våra förutsättningar för aktörer utanför branschen. Vår närhet till Svensk Handel, övriga myndigheter och politiker ger oss unik insyn och förståelse och denna använder vi för att sprida kunskap och påverka. Detta kan ske genom kontakter med media, pressmeddelanden eller lobbing mot politiker eller andra branschorganisationer.

Juridisk rådgivning

Som medlem i Byggmaterialhandlarna har du tillgång till våra förbundsjurister. Förbundsjuristerna hanterar frågor inom handelsrättens område, alltså de juridiska aspekterna på varje ekonomisk transaktion. Du kan även få råd och stöd i frågor gällande hyresrätt, köprätt, konsumentköprätt och entreprenad juridik.

Kompetensutveckling

Förbundet driver aktivt utbildningsfrågor genom olika projekt och aktiviteter. Som medlem har du möjlighet att utveckla dig själv eller din personal via Bygg & Järnhandlarskolan men du har även möjlighet att dra nytta av vår databas där vi beskriver olika kompetensprofiler för olika personal- och chefsgrupper. Ett verktyg för att hålla koll på ditt företags behov av kompetensutveckling. Vi arbetar också med att ta fram e-Learningkurser inom olika ämnesområden.

Vi erbjuder en mängd lösningar för att öka affärsnyttan för just din verksamhet.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.