Kunskap och utbildning

Kunskap är och förblir ett konkurrensmedel och en av de viktigaste frågorna för Byggmaterialhandlarnas medlemmar är kompetensutveckling. Hur kan man försäkra sig om att ha rätt person på rätt plats. Hur ökar man, på enklaste sätt, den kollektiva kunskapen på företaget? Och hur kan man försäkra sig om att ny personal får den bästa – och smartaste – introduktionen till sin arbetsplats.

För att möta våra medlemmars behov och krav kan vi erbjuda ett antal utbildningstjänster som underlättar kompetensutvecklingen för våra medlemmar:

Direkta utbildningar

I samarbete med P&L i Hässleholm kan vi erbjuda ett utbildningskoncept specialanpassat för vår bransch. Här finns kurser i säljteknik, affärsförståelse, ritningslära och kundservice. Bland mycket annat, så klart. Läs mer här.

Kompetenskortet

Genom Kompetenskortet får medlemmar tillgång till vår databas med färdiga mallar av profiler som beskriver de kompetenser som krävs för verksamhetens yrkesroll. Med hjälp av dessa kan man tydligt sätt se vilka utbildningsåtgärder som kan gynna medarbetaren och verksamheten.

E-Learning

Vi arbetar också för att flera kurser och utbildningar ska finns tillgängliga via webben. E-learning är ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla och vi ser därför gärna att branschen kontinuerligt fyller på med nya, nyttiga delar som främjar verksamheten i stort och smått. För närvarande kan förbundet erbjuda två e-kurer. Reklamationshantering samt Träkunskap.

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.