Möten och events

Vårt årliga forum för riktlinjerna för branschens framtid.

Tillsammans är vi starka. Därför arbetar Byggmaterialhandlarna aktivt med att skapa forum där medlemmar kan få tillfälle att diskutera gemensamma frågor och utmaningar och hitta gynnsamma samarbeten.

För att åstadkomma de bästa möjliga förutsättningarna arrangerar vi ett antal olika möjligheter för våra medlemmar att träffas, både under formella och mer avslappnade former. Det kan till exempel handla om:

Byggmaterialdagarna

En av de viktigaste mötesplatserna för våra medlemmar är Byggmaterialdagarna som arrangeras en gång per år. Här samlar vi, förutom våra medlemmar, inspirerande och insiktsfulla talare samt makthavare som har inverkan på vår verksamhet. Detta är den årliga branschsammankomsten du inte har råd att utebli från.

Byggmaterialdagarna 2017 genomförs 7-8/9 på Infra City i Upplands-Väsby
För mer information om dagarna, klicka här : Byggmaterialdagarna

byggmaterialdagarna_knapp

Branschmöten

Det finns fler frågor och intressen som förenar än tvärtom. Därför arrangerar vi regelbundet konferenser, utbildning, frukostseminarier, årsmöte och andra aktiviteter där kollegor i branschen får tillfälle att träffas för erfarenhetsutbyte och för att ha trevligt tillsammans.

Branschråd

I frågor av konkurrensneutral karaktär samlar vi branschen för samarbete i olika branschråd. I dagsläget finns följande råd:

  • Branschrådet Vilma (för utvecklingen av standard för artikel- och varuinformation)
  • Hållbarhetsrådet (samordning av remisser, informationsmaterial mm inom miljöområdet)
  • Branschrådet för kompetensutveckling
  • Attraktivitetsrådet (öka attraktiviteten för branschen)

Kedjeledarmöten

Många av våra medlemmar ingår i en kedja eller inköpssamverkan. Dessa grupper är viktiga för oss i vår strävan att på ett effektivt sätt tillvarata branschens intressen. Vi genomför därför olika träffar där kedjorna får tillfälle att framföra sina synpunkter och önskemål på utvecklingen av verksamheten.

Årsmöte

arnberg_0

Årsmötet 2016 genomförde vi, för första gången, som ett webb möte. Utvärderingarna efteråt visar att det skall vi fortsätta med. Därför kommer vi att göra på samma sätt 2017 då årsmötet går av stapeln fredag den 10 mars. Efter årsmötet 2016 fick vi lyssna till ett spännande föredrag av Jonas Arnberg, Chefsekonom hos Svensk Handel. Här kan du ta del av hans presentation (ca 30 minuter). Till presentationen.

Viktiga datum

2017
Bygg & Järnindex mars och Q1 25 April
Bygg & Järnindex april 23 Maj
Bygg & Järnindex maj 22 Juni
Bygg & Järnindex juni och Q2 25 Juli
Bygg & Järnindex juli 23 Augusti
Byggmaterialdagarna 2017, 7-8sep, Scandic Infracity 07 September
Bygg & Järnindex augusti 22 September
UFEMAT Kongress i Stockholm 5-7okt 05 Okotber
Bygg & Järnindex september och Q3 24 Okotber
Bygg & Järnindex oktober 23 November
Bygg & Järnindex november 20 December
2018
Bygg & Järnindex december och Q4 23 Januari
Byggmaterialdagarna 2018, 7-8sep, Stockholm 07 September

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.