Möten och events

Vårt årliga forum för riktlinjerna för branschens framtid.

Tillsammans är vi starka. Därför arbetar Byggmaterialhandlarna aktivt med att skapa forum där medlemmar kan få tillfälle att diskutera gemensamma frågor och utmaningar och hitta gynnsamma samarbeten.

För att åstadkomma de bästa möjliga förutsättningarna arrangerar vi ett antal olika möjligheter för våra medlemmar att träffas, både under formella och mer avslappnade former. Det kan till exempel handla om:

Byggmaterialdagarna

En av de viktigaste mötesplatserna för våra medlemmar är Byggmaterialdagarna som arrangeras en gång per år. Här samlar vi, förutom våra medlemmar, inspirerande och insiktsfulla talare samt makthavare som har inverkan på vår verksamhet. Detta är den årliga branschsammankomsten du inte har råd att utebli från.
Se filmen från Byggmaterialdagarna 2017.

Byggmaterialdagarna 2019 genomförs 26-27/9 i Frösundavik, i Solna
För mer information om dagarna, klicka här : Byggmaterialdagarna

byggmaterialdagarna_knapp

 

Branschmöten

Det finns fler frågor och intressen som förenar än tvärtom. Därför arrangerar vi regelbundet konferenser, utbildning, frukostseminarier, årsmöte och andra aktiviteter där kollegor i branschen får tillfälle att träffas för erfarenhetsutbyte och för att ha trevligt tillsammans.

Branschråd

I frågor av konkurrensneutral karaktär samlar vi branschen för samarbete i olika branschråd. I dagsläget finns följande råd:

  • Branschrådet Vilma (för utvecklingen av standard för artikel- och varuinformation)
  • Hållbarhetsrådet (samordning av remisser, informationsmaterial mm inom miljöområdet)
  • Attraktivitetsrådet (öka attraktiviteten för branschen)

Kedjeledarmöten

Många av våra medlemmar ingår i en kedja eller inköpssamverkan. Dessa grupper är viktiga för oss i vår strävan att på ett effektivt sätt tillvarata branschens intressen. Vi genomför därför olika träffar där kedjorna får tillfälle att framföra sina synpunkter och önskemål på utvecklingen av verksamheten.

Årsmöte

Årsmöte genomför vi numera som ett webb möte. Detta för att möjliggöra för flera att kunna delta utan att behöva avsätta onödigt mycket tid. Så denna mötesform är både tids- och kostnadseffektiv.

Här kan ni se årsmötet från 2018. Klicka här

Efter årsmötet 10 mars 2017 fick vi lyssna till ett spännande föredrag av Andreas Svensson, Analytiker, HUI Research. Här kan du ta del av hans presentation (ca 30 minuter).

Till presentationen.

Andreas HUI

Viktiga datum

2017
2018
2019

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.