Möten och events

Vårt årliga forum för riktlinjerna för branschens framtid.

Tillsammans är vi starka. Därför arbetar Byggmaterialhandlarna aktivt med att skapa forum där medlemmar kan få tillfälle att diskutera gemensamma frågor och utmaningar och hitta gynnsamma samarbeten.

För att åstadkomma de bästa möjliga förutsättningarna arrangerar vi ett antal olika möjligheter för våra medlemmar att träffas, både under formella och mer avslappnade former. Det kan till exempel handla om:

Byggmaterialdagarna

En av de viktigaste mötesplatserna för våra medlemmar är Byggmaterialdagarna som arrangeras en gång per år. Här samlar vi, förutom våra medlemmar, inspirerande och insiktsfulla talare samt makthavare som har inverkan på vår verksamhet. Detta är den årliga branschsammankomsten du inte har råd att utebli från.

Byggmaterialdagarna 2016 presenterades av:

regbox-spons.logos uppdat 26feb

För mer information om dagarna, klicka här : Byggmaterialdagarna

Branschmöten

Det finns fler frågor och intressen som förenar än tvärtom. Därför arrangerar vi regelbundet konferenser, utbildning, frukostseminarier, årsmöte och andra aktiviteter där kollegor i branschen får tillfälle att träffas för erfarenhetsutbyte och för att ha trevligt tillsammans.

Branschråd

I frågor av konkurrensneutral karaktär samlar vi branschen för samarbete i olika branschråd. I dagsläget finns följande råd:

  • Branschrådet Vilma (för utvecklingen av standard för artikel- och varuinformation)
  • Hållbarhetsrådet (samordning av remisser, informationsmaterial mm inom miljöområdet)
  • Branschrådet för kompetensutveckling
  • Attraktivitetsrådet (öka attraktiviteten för branschen)

Kedjeledarmöten

Många av våra medlemmar ingår i en kedja eller inköpssamverkan. Dessa grupper är viktiga för oss i vår strävan att på ett effektivt sätt tillvarata branschens intressen. Vi genomför därför olika träffar där kedjorna får tillfälle att framföra sina synpunkter och önskemål på utvecklingen av verksamheten.

Årsmöte

arnberg_0

Årsmötet 2016 (11 mars) genomförde vi som ett webb möte. Utvärderingarna efteråt visar att det skall vi fortsätta med. Efter själva årsmötet fick vi lyssna till ett spännande föredrag av Jonas Arnberg, Chefsekonom hos Svensk Handel. Här kan du ta del av hans presentation (ca 30 minuter). Till presentationen.

Viktiga datum

2016
Bygg & Järnindex augusti 27 September
Byggmaterialhandlarnas styrelse sammanträder 04 Okotber
Kedjeledarmöte 2016 04 Okotber
Bygg & Järnindex september 25 Okotber
Bygg & Järnindex oktober 24 November
Hållbarhetsrådet sammanträder 29 November
Byggmaterialhandlarnas styrelse sammanträder 02 December
Bygg & Järnindex november 23 December
2017
Bygg & Järnindex december plus helåret 2016 26 Januari
Byggmaterialhandlarnas styrelse sammanträder 07 Februari

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.